Erling Odd Berge

Født 11. januar 1911 i Kristiansand

Erling Odd Berge

Erling Odd Berge ble arrester 12. juni 1943 for sitt samarbeid med SIS (Special Intelligence Service) og sitt samarbeid med Hjemmefronten.

 Den første tiden etter arrestasjonen ble han utsatt for skjerpet forhør (tortur) på Arkivet i Kristiansand, før han ble sendt videre til Møllergata 19 i Oslo i midten av juli 1943. Erling Odd Berge ble videre transportert til Grini i begynnelsen av august samme år.

I siste halvdel av november 1943 ble han som NN-fange (Nacht und Nebel) sendt på transport til ukjent konsentrasjons- og utryddelsesleir i Tyskland. Sammen med 14 andre sørlendinger ankom de konsentrasjonsleiren Natzweiler i Elsass-Lothringen litt syd for Strasbourg den 19. desember 1943. 

NN-fangene skulle forsvinne i natten og tåken. I Natzweiler ble fangene satt til hardt arbeid i steinbrudd, de fikk utilstrekkelig næring og dårlige klær. Vinteren i denne leiren som ligger på 900 meters høyde er kald og våt. Sykdom og død var dagligdags. Ingen skulle vite hvor de havnet, ingen skulle få rede på når de døde, og ingen skulle få noen levninger eller aske hjem.

Erling overlevde Natzweiler, han ble 3. september 1944 overført til KL Dachau utenfor München, og etter noen dager videre til KL Mauthausen i Österrike. Heller ikke der ble oppholdet langvarig, den lille leiren i klosterbyen Melk ble den siste leiren. Erling Odd Berge ble drept med en sprøyte Fenol av den tyske sykestuebestyreren Gotlieb Musikant den 12. februar 1945.

Aktive Fredsreiser

Aktive Fredsreiser baserer sin ideologi på FNs verdenserklæring om menneskerettigheter, og vi forholder oss til FNs tusenårsmål 2000 - 2015 i vårt engasjement.

Vi har valgt et menneskerettighetsperspektiv for våre turer. Dette har mange årsaker, blant annet at menneskerettighetene ble til på bakgrunn av hendelsene under andre verdenskrig. Menneskerettighetene er derfor et godt pedagogisk redskap for å få elevene som er på tur med oss til å reflektere over hendelser i dag, i lys av historien.

Om oss
Sitemap

Personvern

Personvern og cookies.
Les om våre retningslinjer for cookies

Kontakt

Telefon:
(+47) 3715 3900 / 952 38 199

Epost:
kontor@aktive-fredsreiser.no

Postadresse:
Postboks 19 N- 4951 Risør

Besøks adresse:
Fredshuset, Kranveien 4B, 4950 Risør Norge
Foretaksnummer: 984 660 030
1998 -2023 © AKTIVE FREDSREISER - TRAVEL FOR PEACE