Marius Langberg

Marius Langberg

Marius (10.12.1934) er født og oppvokst på Stange i Hedmark. Som 5-åring opplevde han i april 1940 tyskernes invasjon i Norge. Han gjemte seg i kjelleren sammen med familien da nazistene passerte på vei mot Trondheim.

Langberg kan formidle mye om det å vokse opp i Stange under krigen, hvor han erfarte at ikke alle tyskere var onde og ikke alle nordmenn var gode. Langberg er utdannet både som pølsemaker og lærer. Han har vært kultursjef i Stange, og han har arbeidet som lærer, rådgiver og rektor. Han har vært aktiv i barne - og ungdomsarbeid, herunder som fotballtrener, i mange år.

Grunnen til Langbergs sterke engasjement som tidsvitne for Aktive Fredsreiser er at han ser viktigheten av å bringe historiene til dem som representerer framtida. Det er om å gjøre å skape gode holdninger, empati og ansvarsfølelse. Det hjelper ikke med karakterboka full av seksere hvis man ikke har empati og omsorg for sine medmennesker.

 

Aktive Fredsreiser

Aktive Fredsreiser baserer sin ideologi på FNs verdenserklæring om menneskerettigheter, og vi forholder oss til FNs tusenårsmål 2000 - 2015 i vårt engasjement.

Vi har valgt et menneskerettighetsperspektiv for våre turer. Dette har mange årsaker, blant annet at menneskerettighetene ble til på bakgrunn av hendelsene under andre verdenskrig. Menneskerettighetene er derfor et godt pedagogisk redskap for å få elevene som er på tur med oss til å reflektere over hendelser i dag, i lys av historien.

Om oss
Sitemap

Personvern

Personvern og cookies.
Les om våre retningslinjer for cookies

Kontakt

Telefon:
(+47) 3715 3900 / 952 38 199

Epost:
kontor@aktive-fredsreiser.no

Postadresse:
Postboks 19 N- 4951 Risør

Besøks adresse:
Fredshuset, Kranveien 4B, 4950 Risør Norge
Foretaksnummer: 984 660 030
1998 -2023 © AKTIVE FREDSREISER - TRAVEL FOR PEACE