Moritz Nachtstern

Fra kuvogn - til falskmyntner

Av

Moritz Nachtstern, ble arrestert den 26. oktober 1942 av norsk politi. Sammen med andre jødiske menn ble han sendt til Berg interneringsleir utenfor Tønsberg.

Moritz Nachtstern

Etter hvert gikk ferden til Tyskland med fangeskipet Donau. Overfarten tok tre døgn i stormfullt vær.  I land i Stettin, ble de jødiske fangene jaget inn i kuvogner. Mange var så slitne og utsultet at de ga opp og ble liggende. Kuvognene var glisne og kalde. Søvn kom ikke på tale de to døgnene frem til Auschwitz. Da toget stoppet, ble kvinnene og barna beordret rett inn i lastebiler og kjørt vekk. De som sto igjen, ble delt i to avdelinger. 

Dette var starten på nesten tre år i tyske konsentrasjonsleire. En fjerdedel av de norske jødene som kom inn i leiren sammen med ham døde i løpet av den første måneden.

Etter mer enn tre måneder i Auschwitz, hvor han langsomt var i ferd med å gi opp, kom det en beskjed. Han skulle flyttes. Sammen med flere medfanger ble han overført til det lille tettstedet Oranienburg utenfor Berlin hvor konsentrasjonsleiren Sachsenhausen lå.

Det var leirsjefen SS Sturmbannführer Bernhard Krüger som stod bak overflyttingen. Han sørget for at fanger med bestemte kvalifikasjoner ble hentet ut fra ulike leire. Trykkere, gravører, bankfolk, optikere, gullsmeder og tegnere ble ført sammen i blokk 19 i Sachsenhausen og fikk etter hvert et meget besynderlig oppdrag under kodenavnet ”Operasjon Bernhard”. De skulle produsere perfekte forfalskninger av engelske pundsedler. Meningen var å skape inflasjon og ødelegge England økonomisk. Mer enn 160 mann jobbet dag og natt over maskinene for å produsere pund. Det var et sammensatt miljø, der alle var avhengige av hverandres innsats. Fangevoktere ga fangene beskjed om at de aldri ville komme levende ut, men så lenge de arbeidet der var de verdifulle. De fikk såpass med mat at de ikke sultet i hjel, og de fikk mindre juling. De lyktes å lage så gode sedler, at det var umulig å skille de ekte fra de falske.

Aktive Fredsreiser

Aktive Fredsreiser baserer sin ideologi på FNs verdenserklæring om menneskerettigheter, og vi forholder oss til FNs tusenårsmål 2000 - 2015 i vårt engasjement.

Vi har valgt et menneskerettighetsperspektiv for våre turer. Dette har mange årsaker, blant annet at menneskerettighetene ble til på bakgrunn av hendelsene under andre verdenskrig. Menneskerettighetene er derfor et godt pedagogisk redskap for å få elevene som er på tur med oss til å reflektere over hendelser i dag, i lys av historien.

Om oss
Sitemap

Personvern

Personvern og cookies.
Les om våre retningslinjer for cookies

Kontakt

Telefon:
(+47) 3715 3900 / 952 38 199

Epost:
kontor@aktive-fredsreiser.no

Postadresse:
Postboks 19 N- 4951 Risør

Besøks adresse:
Fredshuset, Kranveien 4B, 4950 Risør Norge
Foretaksnummer: 984 660 030
1998 -2023 © AKTIVE FREDSREISER - TRAVEL FOR PEACE