FNs internasjonale kvinnedag 100 år

Av Helga Arntzen

En takk til alle kvinner som i løpet av disse 100 år har kjempet for kvinners likestilling.
100 år høres kanskje mye ut, men for meg er det bare en generasjon siden.
 
Min mor blir denne måneden 90 år og da har hun levd nesten like lenge som kvinnedagen har eksistert. Så det er ikke lenge siden, men det har hatt stor betydning.

Det er viktig å markere kvinnedagen. Norske kvinner og kvinner over hele verden har kjempet en enestående kamp.

Takket være modige kvinner er det i dag en selvfølge å ha stemmerett, ha egne penger og egen pensjon. Det er en selvfølge å bli hørt og å ta utdanning. Det er en selvfølge at vi bestemmer hva vi skal kle oss med. I min barndom skulle jenter ikke gå i bukse. Jeg bodde langt ute i skogen og hadde 1 times skolevei. Det var riktig for meg å gå i bukse, men læreren var ikke enig. Jeg ble sendt hjem den lange veien for å ta på meg skjørt.

En milepæl for hele verden var, da statsminister Gro Harlem Brundtland i 1986 oppnevner en regjering der 44 % av statsrådene var kvinner. Nå bestreber vi oss på å få 40 % kvinner i styrer og stell.

I en del av verden er likestilling et fremmedord. Verden er ikke tjent med å overse den urettferdigheten som kvinner blir utsatt for, i forhold til rettigheter, utdanning og helse. Årets fokus er ”Solidaritet mellom kvinner i alle land”.

I dag kunne vi høre om en undersøkelse av Care som sier at kvinner har det verst i Afghanisten.

Vi har lært at en forandring må komme innenfra. Det er kvinner selv som må stå på barrikadene for å få en forandring og det trengs masse mot og det trengs solidaritet.

Selv er jeg vokst opp i et hjem og var i et ekteskap hvor likeverd mellom mann og kvinne ikke eksisterte og jeg trodde det skulle være slik. Takk til kvinner som åpnet mine øyne,  slik at jeg fikk kjempet meg ut av denne situasjonen.

Jeg måtte ut i arbeidslivet og brødføre meg selv siden jeg var 14 år, far ønsket ikke å brødfø eller gi utdannelse til en jente. Det var vold og overgrep.

Livet ble forandret den dagen jeg forstod at jeg hadde ansvar for mitt liv, at jeg var likeverdig og måtte selv kjempe for rettferdighet. I mitt liv kom det store gjennombruddet, da jeg fikk egne penger og fikk selvtillitt nok til å si mine meninger og kraft nok til å gjøre det jeg mente var riktig. Jeg målte og måler alltid mine avgjørelser mot menneskerettighetene og menneskeverd. Takk til de kvinner som kjempet denne kampen før meg!!!

Vi må fremdeles stå på barrikadene mot vold mot kvinner. Denne FN kampanjen skal fortsette frem til år 2015, året da Tusenårsmålene skal være nådd.

I siste bladet av Folkevett som blir utgitt av Fremtiden i våre hender kan vi lese om undertøysprosudsenten Triumph som driver med masseoppsigelser av kvinner i sin frabrikk i Malaysia. Dermed unngår de at kvinner organiserer seg og at de må utbetale pensjon. Vi kan lese om kvinnen Nongruk Foo-Sriboon, en 55 år gammel kvinne, som har blitt sagt opp etter over 30 år og med utmerkelser i bedriften. Hun fikk sparken noen få måneder før hun skulle gå av med pensjon. Hun har mistet pensjonsrettighetene sine hos selskapet.

Takk til alle kvinner som har kjempet for oss, takk til alle kvinner som har møtt her i dag for å vise solidaritet. Kvinnene har vunnet mange seirer. Den historiske kvinnekampen har vist at det nytter! Kampen for kvinners rettigheter har ført til et mer menneskelig samfunn.

Også internasjonalt har situasjonen for jenter og kvinner bedret seg på mange måter. Flere jenter begynner på og fullfører skolegang, og kvinners tilgang til helsetjenester har økt. Kvinner har stemmerett i nesten alle land og deltar også i større grad i det politiske liv.

Det nytter men det er fremdeles mye å gjøre.

  • Majoriteten av verdens 1,3 milliarder fattigste mennesker er kvinner
  • To tredjedeler av verdens analfabeter er kvinner.
  • Bare 16 % av parlamentsmedlemmer verden over er kvinner.
  • Kvinner tjener gjennomgående mindre enn menn
  • Hvert år blir flere millioner kvinner verden over utsatt for menneskehandel til en voksende global sexindustri
  • Hvert eneste år blir 2 millioner jenter kjønnslemlestet
  • 70 % av ofre for krig og konflikt er sivile, de fleste av disse er kvinner og barn.
  • 80 % av verdens flyktninger og internt fordrevne personer er kvinner. Disse kvinner er spesielt utsatt for vold og overgrep, sykdom og matmangel
  • En av tre kvinner blir i løpet av livet utsatt for vold.
  • I Norge er det kun 19 % av kvinner som er i topplederstillinger.

 

FNs internasjonale kvinnedag er viktig og vi trenger solidaritet mellom kvinner i alle land.

Gratulerer med denne viktige dagen.

Aktive Fredsreiser

Aktive Fredsreiser baserer sin ideologi på FNs verdenserklæring om menneskerettigheter, og vi forholder oss til FNs tusenårsmål 2000 - 2015 i vårt engasjement.

Vi har valgt et menneskerettighetsperspektiv for våre turer. Dette har mange årsaker, blant annet at menneskerettighetene ble til på bakgrunn av hendelsene under andre verdenskrig. Menneskerettighetene er derfor et godt pedagogisk redskap for å få elevene som er på tur med oss til å reflektere over hendelser i dag, i lys av historien.

Om oss
Sitemap

Personvern

Personvern og cookies.
Les om våre retningslinjer for cookies

Kontakt

Telefon:
(+47) 3715 3900 / 952 38 199

Epost:
kontor@aktive-fredsreiser.no

Postadresse:
Postboks 19 N- 4951 Risør

Besøks adresse:
Fredshuset, Kranveien 4B, 4950 Risør Norge
Foretaksnummer: 984 660 030
1998 -2024 © AKTIVE FREDSREISER - TRAVEL FOR PEACE