25 år siden murens fall - Klasseturer til minnesteder i Tyskland - Førstehåndskunnskap

06.03.2015 av Helga Arntzen på ITB- messen i Berlin


Aktive Fredsreiser har arrangert klasseturer til minnesteder i Polen og Tyskland siden 1998. Målet med turene er å gi ungdom tro på at konflikter kan løses, at fred kan skapes og at deres egne holdninger og handlinger er avgjørende.

Utgangspunktet for turene var å bekjempe nynazisme i Norge. Etter hvert har turene inkludert bevisstgjøring rundt temaer som fremmedfrykt, antisemittisme, mobbing og eget ansvar. Vi vektlegger også formidling av  menneskerettigheter, og betydningen av demokrati. Jeg opprettet Hvite busser til Auschwitz i 1992 og deretter Aktive Fredsreiser i 1998. I 2013 ble Peace Foundation Germany etablert. Til sammen har 300 000 ungdommer, lærere og voksne reist på holdningsskapende tematurer med Hvite Busser og Aktive Fredsreiser. Etter min mening har dette ført til at Norge er det landet i Europa hvor det finnes færrest nynazister.

I Norge går elevene sammen opp til 10. klasse, deretter starter de i videregående skole. Lærere fra videregående skoler forteller meg at de kan merke veldig godt hvilke elever som har vært på en slik holdningsskapende klassetur. Elevene er mer engasjerte og kunnskapshungrige.

På turene deltar også tidsvitner fra 2. verdenskrig. Det er dessverre ikke så mange igjen, og de fleste er over 90 år. Vi trodde at det aldri skulle skje folkemord igjen etter de ondskapsfulle gjerningene under 2. verdenskrig. Men det har skjedd igjen. Vi har derfor engasjert tidsvitner fra nyere konflikter som møter grupper i Sachsenhausen og Auschwitz hvor de deler sin historie.

Vi spør tidsvitnene: hva kan vi gjøre for å forhindre folkemord og diktatur? De fleste svarer: Det verste som finnes er likegyldighet. Jeg tror ikke det kommer noen likegyldig hjem etter en slik klassetur.

Vi fokuserer på at hvert menneske kan bidra til fred uansett utgangspunkt. Livserfaring kan gi mye styrke. Min barndom var preget av vold, overgrep, alkoholisme og omsorgssvikt. Som 14-åring måtte jeg ut i arbeidslivet for å brødfø meg selv. Fordi jeg ikke hadde videre skolegang  trodde jeg at livet mitt var ødelagt. En lærer sa til meg: jeg er ikke så interessert i å høre hva du har opplevd, men jeg ønsker å høre hva du har gjort ut av det du har opplevd. Plutselig oppdaget jeg at jeg var en ressursperson og at jeg kunne bidra med mye på bakgrunn av mine erfaringer.

Da jeg gikk på skole i Øst-Berlin var jeg medlem av «Unge Pionerer». Vi ble lært opp til å bli angivere, og jeg anga min mor da hun ønsket å flykte. Hun ville havnet i Stasi-fengselet. Jeg er veldig takknemlig for at det gikk bra. Jeg ville aldri kunne tilgi meg selv at jeg anga min mor. Jeg vet hva hjernevasking er. Først da jeg skjønte at hvert menneske har ansvar for sitt liv uansett utgangspunkt har mitt liv snudd seg til det gode. Uten videre skolegang har jeg opparbeidet en organisasjon som har en årsomsetning på 70 millioner, 10 dyktige ansatte på kontoret og 80 dyktige reiseledere.

Viljen til å ville skaper evnen til å kunne

Jeg har fått flere utmerkelser for mitt arbeid, blant annet Kongens fortjeneste medalje i gull og det tyske Bundesverdienstkreuz.

Den 9. november, dagen hvor Berlinmuren falt, reiser vi hvert år med norske ungdommer til Bernauer Strasse for å delta på den offisielle markeringen av murens fall. Det er viktig for oss å feire demokrati og frihet sammen med tyskere i Berlin. I fjor, på 25. årsdagen, deltok vi med 270 norske ungdommer, lærere og foreldre fordelt på 5 busser. Vi var i Bernauer Strasse, festet roser i muren, tente stearinlys og sang «din tanke er fri.

Under markeringen slo Forbundskansler Angela Merkel fast at åpningen av den tysk/tyske grensen for 25 år siden er et forbilde for andre frihetsbevegelser. Hun sa: "Berlinmurens fall har vist oss at drømmer kan bli til virkelighet. Et forent Europa med et felles verdigrunnlag gir hver enkelt muligheten til å fritt utforme sitt liv".

Etter markeringen i Bernauer Strasse var jeg invitert av borgermesteren i Berlin, Klaus Wowereit, til konserthuset på Gendarmenmarkt. Her deltok også president Joachim Gauck, Forbundskansler Angela Merkel, den tidligere sovjetiske statslederen Michail Gorbatsjov, tidligere president og leder av Solidaritet, Lech Walesa, samt den tidligere ungarske statsministeren Milós Németh. Presidenten av Europa-parlamentet, Martin Schulz, sa: Motet til DDRs borgerrettighetsforkjempere er fremdeles et forbilde for frihetskjempere over hele verden.

Om kvelden var vi ballong-fadder. Til sammen ble 7000 hvite lysende ballonger med ulike fredsbudskap sendt opp. Ballongene utgjorde en 15 km lang lyskjede fra Bornholmer Strasse til Oberbaumbrücke, der muren lå.

Klaus Wowereit slapp den første ballongen ved Brandenburger Tor. Han sa: «I dag er vi veldig lykkelige og stolte. Vi er et lykkelig folk».

Personlig har jeg opplevd hvor fint det nå er å være tyskfødt. Før har jeg skammet meg, men i dag er jeg stolt.

Jeg har aldri sett så mange mennesker i Berlin. Det kom over en million besøkende fra hele verden for å feire 25 årsjubileet for åpningen av den tysk/tyske grensen. Det var en fantastisk stemning.

Wowereit uttalte også: «Friheten som ble oppnådd i 1989 banet vei for Berlin som storby og mot til å ikke tolerere en eneste mur i verden. Byen skal også i fremtiden være klar for forandringer. Åpenhet for nytenkning er drivstoffet i Berlin». Videre, med henblikk til de mange flyktninger som er i Berlin, sa Wowereit: "Vi vil være en solidarisk by, som ikke går i forsvar, men pleier en velkomstkultur. Hat og vold har ikke noen plass i Berlin".

Det er fantastisk å vite at det var en fredelig revolusjon. Det var et veldig sjeldent forbilde. Og nettopp fordi Berlin er et så godt forbilde for demokrati og frihet var vi i fjor med 13 000 elever, lærere og foreldre i Berlin. Til sammen hadde vi 26 000 overnattinger i Berlin.

Vi besøker Bernauer Strasse, stasifengselet, det jødiske minnesmerket, riksdagen, bayerisches viertel og Checkpoint Charlie. Vi formidler verdien av demokrati og frihet.

Jeg husker godt den første nyttårsaften under Brandenburger Tor i 1989. Det var et enestående samhold. En lignende følelse hadde jeg nå den 9. november 2014 da Berlin feiret sin frihet.

EU  har bidratt til at vi kan feire 70 år med fred i Europa, med noen få unntak. Vi kan være stolte av dette.

I år feirer vi også 70 år siden frigjøringen av konsentrasjonsleirene.

Aktive Fredsreiser deltok på markeringen i Auschwitz 27. januar. Her la vi ned krans og deltok på den offisielle seremonien. Vi kommer også til å delta og legge ned krans på markeringene i KZ Sachsenhausen, KZ  Ravensbrück, KZ Buchenwald, KZ Dachau og Theresienstadt. Ondskapens steder må ikke bli glemt, de skal vise oss veien til en fredelig fremtid.

Verden er blitt bedre. Det er færre kriger, bedre helse og mer demokrati. Men det må gjøres mye mer. Ifølge FN er vi den første generasjon i menneskenes historie som er i stand til å avskaffe ekstrem fattigdom. Det er flere barn som går på skole, mange ungdommer får utdanning, mange millioner barn opplever sin 5. bursdag fordi de er vaksinert mot barnesykdommer. Mange av FNs 1000 års mål er oppnådd og mange flere kan vi oppnå. Verden går med raske skritt i en positiv retning.

Organisasjonen Peace Foundation Germany ble opprettet i Tyskland i 2013. Vårt mål er å få tyske ungdommer på klassetur til Auschwitz, men også til Norge. Utover temaene menneskerettigheter og fred vektlegger vi natur og miljø. Vi organiserer også vennskapskontakt mellom skoleklasser i Norge og Tyskland. Dere kan gjerne komme til vår stand Nr. 112  på ITB og få mer informasjon.

8. mai feirer hele Norge slutten på 2. verdenskrig og 70 år med fred.

Jeg ønsker at denne dagen også blir feiret i Tyskland. Den 8. mai er også i Tyskland en gledens dag. Det må feires friheten fra nazi herredømme og 70 år med fred. Denne festen har jeg lyst til å delta i.

Selv om det er gått 70 år med fred og frihet er arbeidet til Aktive Fredsreiser og Peace Foundation Germany fremdeles høyt aktuell. Daglig ser vi i nyhetene at antidemokratiske krefter gir oss utfordringer. Vi må ha mot til å forsvare oss mot terrortrusler i et forent Europa. Vi må vise at den demokratiske modellen i Tyskland og Norge er å foretrekke fremfor terroristenes menneskefiendtlige ideologi. Gjennom samarbeid og undervisning vil Aktive Fredsreiser og Peace Foundation Germany fortsette å styrke bevisstheten til fremtidige generasjoner, både når det gjelder de universelle og de europeiske menneskerettighetene. Vi støtter Kronprins Haakons arbeid med organisasjonen Global Dignity som viser til verdigheten av hvert menneske. Også elever i videregående skole skal reise med oss på klassetur til Berlin hvor vi har fokus på hvert menneskes ukrenkelige iboende verdighet.

La oss feire 70 år med fred!

Aktive Fredsreiser

Aktive Fredsreiser baserer sin ideologi på FNs verdenserklæring om menneskerettigheter, og vi forholder oss til FNs tusenårsmål 2000 - 2015 i vårt engasjement.

Vi har valgt et menneskerettighetsperspektiv for våre turer. Dette har mange årsaker, blant annet at menneskerettighetene ble til på bakgrunn av hendelsene under andre verdenskrig. Menneskerettighetene er derfor et godt pedagogisk redskap for å få elevene som er på tur med oss til å reflektere over hendelser i dag, i lys av historien.

Om oss
Sitemap

Personvern

Personvern og cookies.
Les om våre retningslinjer for cookies

Kontakt

Telefon:
(+47) 3715 3900 / 952 38 199

Epost:
kontor@aktive-fredsreiser.no

Postadresse:
Postboks 19 N- 4951 Risør

Besøks adresse:
Fredshuset, Kranveien 4B, 4950 Risør Norge
Foretaksnummer: 984 660 030
1998 -2020 © AKTIVE FREDSREISER - TRAVEL FOR PEACE