Krigsseiler og tidsvitne av Oddvar Schjølberg

Denne lille, lettleste boka om Gunnar Knudsen gir et levende bilde av hvordan det var å være sjømann under Den andre verdenskrig. Gunnar var bare 19 år da han mønstret på i Larvik i 1939, og ingen ante at det skulle ta sju år før han kom tilbake.

Krigsseiler og tidsvitne

Mens han var ute, fikk han beskjed om at Norge var i krig, og at handelsskipet han var om bord i skulle inn i krigstjeneste. I fem år seilte han i konvoi mellom Afrika, USA og Europa med forsyninger til de allierte. Han opplevde å se skip etter skip bli sprengt i stykker rundt ham. En gang ble også båten han selv jobbet på, truffet, men Gunnar overlevde.

Et av de sterkeste kapitlene i Gunnar Knutsens liv, er invasjonen i Normandie i juni 1944. Skipet han var om bord på pendlet mellom England og Omaha Beach med forsyninger og soldater. Gunnar har ennå mareritt om det han så på strendene og i havet utenfor kysten.

Gunnar Knutsen har vært tidsvitne for Aktive Fredsreiser siden 1999, og har vært på mer enn 70 turer. "Når jeg har overlevd, så må det ha en hensikt. Jeg tror hensikten er at jeg skal fortelle ungdom om dette," sier han selv.

Boka er skrevet av Oddvar Schjølberg, som er reiseleder og turarrangør i Aktive Fredsreiser. Boka anbefales som en lettlest og engasjerende måte å lære historie på, sett gjennom øynene til et enkeltmenneske som var med.

Aktive Fredsreiser

Aktive Fredsreiser baserer sin ideologi på FNs verdenserklæring om menneskerettigheter, og vi forholder oss til FNs tusenårsmål 2000 - 2015 i vårt engasjement.

Vi har valgt et menneskerettighetsperspektiv for våre turer. Dette har mange årsaker, blant annet at menneskerettighetene ble til på bakgrunn av hendelsene under andre verdenskrig. Menneskerettighetene er derfor et godt pedagogisk redskap for å få elevene som er på tur med oss til å reflektere over hendelser i dag, i lys av historien.

Om oss
Sitemap

Personvern

Personvern og cookies.
Les om våre retningslinjer for cookies

Kontakt

Telefon:
(+47) 3715 3900 / 952 38 199

Epost:
kontor@aktive-fredsreiser.no

Postadresse:
Postboks 19 N- 4951 Risør

Besøks adresse:
Fredshuset, Kranveien 4B, 4950 Risør Norge
Foretaksnummer: 984 660 030
1998 -2023 © AKTIVE FREDSREISER - TRAVEL FOR PEACE