Kreativt etterarbeid ved Granly skole

45 elever fra 10. trinnet på Granly skole i Tønsberg ble fristilt til å oppleve og skape ved hjelp av alle sanser, på skoleturen til Polen og Tyskland med Aktive Fredsreiser.

Fangedrakt23. april 2008 startet reisen for 70 deltakere fra Granly skole. 45 av deltakerne var elever mens hele 20 deltakere var foresatte. Skolen anser det som veldig viktig at denne reisen er en reise på tvers av generasjonene og har derfor et stort antall av både foreldre og besteforeldre med på tur.

- Det er viktig at elever, foreldre og ikke minst, besteforeldre snakker sammen ut fra ulike generasjoner ståsted, om det de opplever på denne reisen, sier lærer Jon Gjelstad, som selv deltok på reisen sammen med elevene. I tillegg til ham var det tre andre lærere med og to lærere fra Madagaskar! Granly skole er nemlig deltaker i Fredskorpset sitt utvekslingsprogram. Gjennom dette programmet både sender de til - og mottar to lærere fra - Madagaskar, hvert år i prosjektperioden. 

Forarbeid

I forkant av reisen arbeides det grundig med temaet for reisen i nesten alle fag. Underveis på reisen derimot, får elevene ingen oppgaver. Skolen vil at elevene skal være fri, og oppleve hvordan det er å kunne erfare med alle sanser.

Etterarbeid

Mimrekveld

Vel en måned etter hjemkomsten blir reiseleder Øystein Sørensen invitert til mimrekveld med deltakerne fra Granly skole. Det er Øystein som tipser Aktive Fredsreiser om Granlys flotte bearbeidelse og etterarbeid etter turen.

-Vi mener at det er veldig viktig at elevene bearbeider inntrykkene etter denne spesielle reisen.  Det er mange måter å bearbeide forskjellige inntrykk på, men vi mener at det er spesielt viktig å bearbeide opplevelsene ved hjelp av å arbeide med hendene. På denne måten tar vi i bruk flere sanser, forteller Jon.

I etterkant av reisen får elevene i oppgave å skape et produkt, i relasjon til kompetansemålene etter 10. trinnet i kunst og håndverk. I læreplanen for Kunnskapsløftet står det at elevene skal bruke ulike materialer og redskaper, designe produkter, skape klær, tegne og bygge. Etter en måneds arbeid kunne elevene åpne utstillingen med 45 flotte arbeider.

Utstilling

Tårnet

Det ble bygget miniatyrer av konsentrasjonsleirene, laget bildeserier til dikt, redigert filmer med musikk og noen hadde til og med sydd en fangedrakt.

Aktive Fredsreiser inspireres av det flotte arbeidet som gjøres i relasjon til reisene og håper denne historien kan inspirere enda flere!

Aktive Fredsreiser

Aktive Fredsreiser baserer sin ideologi på FNs verdenserklæring om menneskerettigheter, og vi forholder oss til FNs tusenårsmål 2000 - 2015 i vårt engasjement.

Vi har valgt et menneskerettighetsperspektiv for våre turer. Dette har mange årsaker, blant annet at menneskerettighetene ble til på bakgrunn av hendelsene under andre verdenskrig. Menneskerettighetene er derfor et godt pedagogisk redskap for å få elevene som er på tur med oss til å reflektere over hendelser i dag, i lys av historien.

Om oss
Sitemap

Personvern

Personvern og cookies.
Les om våre retningslinjer for cookies

Kontakt

Telefon:
(+47) 3715 3900 / 952 38 199

Epost:
kontor@aktive-fredsreiser.no

Postadresse:
Postboks 19 N- 4951 Risør

Besøks adresse:
Fredshuset, Kranveien 4B, 4950 Risør Norge
Foretaksnummer: 984 660 030
1998 -2023 © AKTIVE FREDSREISER - TRAVEL FOR PEACE