Åpningstale Fangenes Testament 2004

Av Gunnar Knudsen

Kjære forsamling

I år feirer vi 60-årsjubileum for Invasjonen i Normandie og befrielsen av Europa. Neste år skal vi feire at det er 60 år siden krigen sluttet.
Da krigen sluttet i 1945 håpet vi alle at nå skulle det endelig bli fred, og vi så fram mot dette. Men ble det fred?

Gunnar Knudsen i RisørHer i Norge lever vi fred, men vi skal ikke mange flytimer fra Risør før vi opplever en helt annen virkelighet. Det pågår fortsatt krig, og siden fredsdagene i 1945 har det vært over 150 kriger rundt om verden, også i vårt eget Europa.

Vi kan med rette stille spørsmålet: Når skal vi lære oss til å leve i fred med hverandre?

Men det finnes dem som gjør noe med dette. Og vi finner dem blant annet her i Risør. Siden 1992 har Helga Arntzen jobbet med fredsskapende prossesser, og takket være henne har tusener av ungdommer med egne øyne fått se hvor viktig det er at håpet om fred ikke slukner.

Jeg har med egne øyne sett krigens brutale virkelighet - på Omaha Beach - på morgenen den 6. juni 1944. Når krigen viste sitt rette ansikt. Og alle vi som var med der, nærer sammen med alle de andre tidsvitnene, et sterkt ønske om fred.

Men som tidsvitne så har jeg også sett hva som skjer på tematurene med Aktive Fredsreiser. Når det gjennom refleksjon og ettertanke går opp for de unge hvor viktig det er å skape fred. Det vi ser gir håp for framtiden.

Fra Aktive Fredsreiser i Risør settes fredsarbeidet i fokus, når vi i dag skal dele ut prisen "FANGENES TESTAMENTE.

Og la oss gjøre den franske presidentens ord til våre egne:

Det er ingen framtid i hatet

Og med dette er det en stor glede og en ære for meg å få lov til å erklære AKTIVE FREDSDAGER I RISØR 2004 for åpnet.

Takk for oppmerksomheten.

Aktive Fredsreiser

Aktive Fredsreiser baserer sin ideologi på FNs verdenserklæring om menneskerettigheter, og vi forholder oss til FNs tusenårsmål 2000 - 2015 i vårt engasjement.

Vi har valgt et menneskerettighetsperspektiv for våre turer. Dette har mange årsaker, blant annet at menneskerettighetene ble til på bakgrunn av hendelsene under andre verdenskrig. Menneskerettighetene er derfor et godt pedagogisk redskap for å få elevene som er på tur med oss til å reflektere over hendelser i dag, i lys av historien.

Om oss
Sitemap

Personvern

Personvern og cookies.
Les om våre retningslinjer for cookies

Kontakt

Telefon:
(+47) 3715 3900 / 952 38 199

Epost:
kontor@aktive-fredsreiser.no

Postadresse:
Postboks 19 N- 4951 Risør

Besøks adresse:
Fredshuset, Kranveien 4B, 4950 Risør Norge
Foretaksnummer: 984 660 030
1998 -2024 © AKTIVE FREDSREISER - TRAVEL FOR PEACE