Helsingforskomiteen samarbeider med Aktive Fredsreiser

Av Inger Stavelin

Aktive Fredsreiser vil legge mer vekt på menneskerettigheter på sine temareiser for ungdom. Derfor har de nå innledet et samarbeid med Den norske Helsingforskomitéen, og reiseledere og administrasjon var nylig samlet på et todagers seminar i Risør med Lillian Hjort og Enver Djuliman fra Helsingforskomiteen.

Helsingforskomiteen med Helga Arntzen i midten.- Det begynte med at Helga Arntzen i Aktive Fredsreiser tok kontakt med oss fordi hun ønsket å integrere menneskerettighetsaspektet sterkere i reisene, og hadde hørt om den menneskerettighetsskolen vi har for ungdom, forteller informasjonsleder Lillian Hjort i Helsingforskomiteen. Hun ser veldig positivt på et samarbeid, ikke minst fordi Aktive Fredsreiser har med seg ca 8.000 ungdommer på bussreiser til Auschwitz hvert år. Dette er en målgruppe som også Helsingforskomiteen gjerne vil nå. Helsingforskomiteen arbeider for at menneskerettighetene skal respekteres og omsettes i praksis.
- Vil det si at elementer fra deres menneskerettighetsskole skal flettes inn i Aktive Fredsreisers opplegg på turene?
- Vi har begynt samarbeidet med dette seminaret der vi forteller om våre verdier og pedagogikk, hvordan vi tenker og arbeider. Så planlegger vi å lage en felles trykksak og muligens et kort, internettbasert kurs for ungdom. Foreløpig er det opp til Aktive Fredsreiser å plukke opp og bruke ting fra dette seminaret i praksis. Vi har ikke rukket å konkretisere samarbeidet noe mer enn det, men vi er i gang med samtalen, sier Lillian Hjort.

Utspring i krigen

Hun ser en klar link mellom Aktive Fredsreiser og Helsingforskomiteen, fordi begge har sitt utspring i Annen verdenskrig.
- Aktive Fredsreiser tar med seg ungdom til konsentrasjonsleirer og museer og viser dem krigens redsler. Vårt utgangspunkt er FNs menneskerettighetserklæring, som er en klar konsekvens av Den annen verdenskrig. Vi HAR lært noe av krigens gru og redsler. Det var den krigen som gjør at vi nå har en erklæring om hva en stat har lov til å gjøre mot sin egen befolkning. Denne positive vinklingen er viktig for oss, påpeker Hjort.
Helsingforskomiteens menneskerettighetsskole for ungdom legger vekt på bevisstgjøring og brobygging mellom kulturer og nasjoner.
- Det er mange grunner til at folk blir som de blir og gjør som de gjør. Vi jobber mye med å bygge opp en forståelse og respekt mellom folkegrupper og kulturer, sier hun.
Daglig leder Helga Arntzen opplyser at på tematurene som Aktive Fredsreiser arrangerer for ungdom, vil menneskerettighetene få en mye mer sentral plass enn før. Hver dag vil en menneskerettighet få et spesielt fokus.

 

Aktive Fredsreiser

Aktive Fredsreiser baserer sin ideologi på FNs verdenserklæring om menneskerettigheter, og vi forholder oss til FNs tusenårsmål 2000 - 2015 i vårt engasjement.

Vi har valgt et menneskerettighetsperspektiv for våre turer. Dette har mange årsaker, blant annet at menneskerettighetene ble til på bakgrunn av hendelsene under andre verdenskrig. Menneskerettighetene er derfor et godt pedagogisk redskap for å få elevene som er på tur med oss til å reflektere over hendelser i dag, i lys av historien.

Om oss
Sitemap

Personvern

Personvern og cookies.
Les om våre retningslinjer for cookies

Kontakt

Telefon:
(+47) 3715 3900 / 952 38 199

Epost:
kontor@aktive-fredsreiser.no

Postadresse:
Postboks 19 N- 4951 Risør

Besøks adresse:
Fredshuset, Kranveien 4B, 4950 Risør Norge
Foretaksnummer: 984 660 030
1998 -2024 © AKTIVE FREDSREISER - TRAVEL FOR PEACE