Germanistisk institutt lager kurs for reiseledere

Reiseselskapet Aktive Fredsreiser har bestilt kurs for sine reiseleder fra Germanistisk institutt. I to dager skal mellom 30 og 40 reiseledere møtes på Blindern for å lære om tysk samfunn og historie.

Helga Arntzen er glad for den nyopprettede kontakten med Universitetet i Oslo.
Aktive Fredsreiser arrangerer bussreiser for ungdom til tidligere konsenstrasjonsleire i Tyskland, Polen og Tsjekkia. Gründeren Helga Arntzen kan fortelle at de har forsoning som hovedfokus i sitt arbeid.
- Balanse er viktig. Samtidig som vi tar med ungdom til disse historisk viktige stedene, ønsker vi å tegne et bilde av dagens Tyskland. Gjennom forståelse, både for krigen og for hvordan tyskere lever i dag, kan vi skape forsoning. Også unge mennesker i Norge har et konfliktfylt forhold til tyskere, men det ønsker vi å gjøre noe med.

Reiselederne har vanligvis andre jobber, men tar oppdrag for Aktive Fredsreiser fordi de er engasjerte og glade i ungdom. Deres faglige bakgrunn varierer, og selskapet ønsket derfor å gi reiselederne opplæring i tysk kultur og samfunn.

For å få denne kompetansen, har de henvendt seg til Germanistisk institutt. Sammen har de funnet frem til en kurspakke som skal gi deltakerne kunnskap for å formidle hva Tyskland er i dag og tyske tradisjoner.

Signe Bøhn

- Dette blir to intensive dager for både deltakere og forelesere. De får masse input gjennom forelesninger og i tillegg skal de ha tid til å reflektere over kunnskapen og hvordan de praktisk kan bruke denne i sitt arbeide. Det er viktig at deltakerne får tid til å snakke sammen og diskutere hverandres erfaringer og ideer, sier Signe Bøhn.

- Reiseledere er en ny yrkesgruppe for oss, og vi synes det er utrolig spennende at utradisjonelle aktører finner vår kompetanse relevant. Det krever at vi er i stand til å formidle vår kunnskap på måter som ikke inngår i fagets tradisjon. Vi er tre vitenskapelige ansatte som skal gi undervisningen og denne spenner vidt: fra å forelese om historie til å lære bort tyske sanger. Politikk, språk, tysk identitet og Berlins mangfold står også på timeplanen.

- Vi er selvfølgelig veldig spente på resultatet av kurset. Målet er å kunne kombinere teoretisk skolering med praktisk kunnskap og samfunnsforståelse og samtidig klare å formidle det til en uensartet gruppe.

Helga Arntzen er glad for den nyopprettede kontakten med Universitetet i Oslo, og har stor tro på at kurset vil gi selskapet et kunnskapsløft som gjør dem bedre i stand til å fremme fredsskapende prosesser i samfunnet.

Aktive Fredsreiser

Aktive Fredsreiser baserer sin ideologi på FNs verdenserklæring om menneskerettigheter, og vi forholder oss til FNs tusenårsmål 2000 - 2015 i vårt engasjement.

Vi har valgt et menneskerettighetsperspektiv for våre turer. Dette har mange årsaker, blant annet at menneskerettighetene ble til på bakgrunn av hendelsene under andre verdenskrig. Menneskerettighetene er derfor et godt pedagogisk redskap for å få elevene som er på tur med oss til å reflektere over hendelser i dag, i lys av historien.

Om oss
Sitemap

Personvern

Personvern og cookies.
Les om våre retningslinjer for cookies

Kontakt

Telefon:
(+47) 3715 3900 / 952 38 199

Epost:
kontor@aktive-fredsreiser.no

Postadresse:
Postboks 19 N- 4951 Risør

Besøks adresse:
Fredshuset, Kranveien 4B, 4950 Risør Norge
Foretaksnummer: 984 660 030
1998 -2024 © AKTIVE FREDSREISER - TRAVEL FOR PEACE