Tøyet kommer fram!

Denne våren har Aktive Fredsreiser også ved flere anledninger tatt imot klær og andre ting som har vært øremerket trengende i Øst-Europa.
Ikke minst gjennom TV-reportasjer og avisartikler har vi alle blitt gjort ettertrykkelig oppmerksomme på at det er en ubeskrivelig nød og fattigdom - bare noen få timers flyreise fra vårt eget land.

Gambia - Polen - Ukraina og Romania

Alt som er har blitt levert inn ved vårt kontor i Risør har vi videresendt til Gambia, Polen, Ukraina og Romania. Når det gjelder de to sistnevnte land, så har vi levert disse forsendelsene i Larvik, hvor vi samarbeider med Kåre Bramsdal fra "Larvik og Sandefjord Romaniaforening"

Tøyet blir først levert inn til en pensjonist som går over hvert eneste plagg. Er det en knapp som mangler, eller en liten rift i tøyet - ja da er det ikke lenge før dette er reparert, og deretter blir det sortert og pakket klart til utsending.

Kåre Bramsdal forteller at dette prosjektet startet for flere år siden. Det var etter unntakstilstanden i Polen, at gruppen i første omgang konsentrerte seg om hjelpearbeide i den polske byen Malbork, og de holdt på med dette fram til 1996. Da startet de opp med hjelpesendinger til St. Petersburg.
Deretter startet man opp med hjelpearbeide i Romania, og gruppen konsentrerte seg i første omgang om barnehjem for foreldreløse barn, og barn med fysiske og psykiske handikap.
Flere av foreningens medlemmer har vært nede i puljer på 4 - 5 mann i 10 - 12 dager for å restaurerer barnehjemmene som har vært i en særdeles dårlig forfatning. Nå sist var det for å få på plass nye gulv, slik at barna skulle slippe å fryse på grunn av trekk fra kalde gulv.

Bramsdal følger selv med hjelpesendingene, og bildene vi her viser er tatt under utdelingen av klær og materiell til to barnehjem i Vadi Crusuli - som ligger opp i fjellene. Temperaturen er omtrent den samme der som i Røros, og da sier det seg selv at det kan være mange kalde vinternetter.

De klærne som er samlet inn i ved Aktive Fredsreisers kontor i Risør er altså nå kommet vel fram, og de skaper glede og varme hos mennesker som ikke har noen som helst mulighet til å kjøpe slike klær selv.

Vi tar fortsatt imot tøy

Det fortsatt mulig å levere inn tøy, og vi videresender det kontinuerlig til Polen, Ukraina og Romania og Gambia.

Aktive Fredsreiser

Aktive Fredsreiser baserer sin ideologi på FNs verdenserklæring om menneskerettigheter, og vi forholder oss til FNs tusenårsmål 2000 - 2015 i vårt engasjement.

Vi har valgt et menneskerettighetsperspektiv for våre turer. Dette har mange årsaker, blant annet at menneskerettighetene ble til på bakgrunn av hendelsene under andre verdenskrig. Menneskerettighetene er derfor et godt pedagogisk redskap for å få elevene som er på tur med oss til å reflektere over hendelser i dag, i lys av historien.

Om oss
Sitemap

Personvern

Personvern og cookies.
Les om våre retningslinjer for cookies

Kontakt

Telefon:
(+47) 3715 3900 / 952 38 199

Epost:
kontor@aktive-fredsreiser.no

Postadresse:
Postboks 19 N- 4951 Risør

Besøks adresse:
Fredshuset, Kranveien 4B, 4950 Risør Norge
Foretaksnummer: 984 660 030
1998 -2024 © AKTIVE FREDSREISER - TRAVEL FOR PEACE