Alf Knudsen - Sooningsprisen

Ingen formidler historien bedre enn de som selv har opplevd den.
I Aktive Fredsreiser har vi flere ganger fått nyte godt av hans solide kunnskaper. Det er ingen som kan formidle historien bedre enn dem som selv har opplevd den. Her har Alf Knudsen bidratt med unik informasjon.

Alf Knudsen i Birkenau

Det å ha med seg et tidsvitne tilbake til leirene gjør at de turene for skoleungdommene blir til en spesiell opplevelse som gir varige inntrykk.
I løpet av disse turene har Knudsen møtt hundrevis av skoleungdommer fra hele Norge, og fått være en viktig brikke i kampen mot nynazisme og rasehat. Han har i ordets rette betydning vært en "aktiv fredsreiser", ikke bare som tidsvitne på turene, men han har også besøkt forskjellige skoler og holdt foredrag.

Sooningprisen deles ut til personer og foreninger som har gjort en innsats for Son og Sons befolkning, og den er laget av Ruben Nodahl i Son.
Det var ekstra hyggelig at de nå har tildelt prisen til Alf Knudsen, og Soon og Omegns Vel sier følgende om årets soning:

 

Kunnskap er fredsskapende

"Soon og Omegns Vel mener at Alf Knudsen har bidratt til at mange mennesker i Son og langt utover Vestbys kommunes grenser, har fått nyttig informasjon. Son har således blitt satt på kartet på en god måte.
Vi håper han fortsetter sitt viktige arbeid for fredens sak. Han er en modig og klok mann som vet at redslene skjer igjen, nesten hver dag, ett eller annet sted i verden. Hans bidrag hjelper, og kunnskap er i seg selv fredsskapende."

Aktive Fredsreiser

Aktive Fredsreiser baserer sin ideologi på FNs verdenserklæring om menneskerettigheter, og vi forholder oss til FNs tusenårsmål 2000 - 2015 i vårt engasjement.

Vi har valgt et menneskerettighetsperspektiv for våre turer. Dette har mange årsaker, blant annet at menneskerettighetene ble til på bakgrunn av hendelsene under andre verdenskrig. Menneskerettighetene er derfor et godt pedagogisk redskap for å få elevene som er på tur med oss til å reflektere over hendelser i dag, i lys av historien.

Om oss
Sitemap

Personvern

Personvern og cookies.
Les om våre retningslinjer for cookies

Kontakt

Telefon:
(+47) 3715 3900 / 952 38 199

Epost:
kontor@aktive-fredsreiser.no

Postadresse:
Postboks 19 N- 4951 Risør

Besøks adresse:
Fredshuset, Kranveien 4B, 4950 Risør Norge
Foretaksnummer: 984 660 030
1998 -2024 © AKTIVE FREDSREISER - TRAVEL FOR PEACE