Fredsreiser med hurtigruten

Eksplosiv situasjon

I disse dager er situasjonen på Haiti erklært som eksplosiv, og det skal svært lite til for at det hele kommer ut av kontroll Nå vil de norske fredsmeklerne med spesialrådgiver Petter Skauen i spissen ta de stridende partene med på en seilas med Hurtigruta.

Hurtigruten

Om bord her - omgitt av den mektige Nordnorske naturen har de håp om å få ro rundt forhandlingene. Konflikten mellom opposisjonen og det sittende regimet under president Jean-Bertrand Aristide har ført til en rekke drap og dramatiske sammenstøt. Opposisjonen krever presidentens avgang, mens han på sin side avviser dette - foreløpig.

Når dette skrives 30. januar, så har imidlertid presidenten lovet å skrive ut nyvalg, innen seks måneder. Noe som opposisjonen stiller seg negativt til. Med utgangspunkt i den fastlåste konflikten er det at norske krefter nå tar en nytt initiativ mellom Haitis stridende parter. Og dette skal altså skje om bord i et av Hurtigrutas skip

Annerledes omgivelser

Midtnattsol

Spesialrådgiver i Kirkens Nødhjelp, Petter Skauen som har lang erfaring i fredsskapende prosesser. sier at dette blir en oppfølging av tidligere møter de har hatt. Sammen med byråsjef Kristin Hoem Langsholt fra Utenriksdepartementet er han hovedansvarlig for å drive fram den norskfinansierte dialog- og forsoningsprosessen mellom Haiti og Den dominikanske republikken. Skauen sier til TV2 Nettavisen at det på Haiti skoen trykker mest. Han sier videre: "Vi bruker gjerne omgivelser som kan være litt annerledes."

I september i fjor var representanter fra Haiti og Den dominikanske republikk i Norge for fredssamtaler, og de norske tilretteleggerne håper på at de nye samtalene kan gjennomføres i begynnelsen av mars.

Dialog- og forsoningsarbeide

Bird Peace

Det norske engasjementet i fredsprosessen mellom Haiti og Den dominikanske republikk har pågått i flere år, og like før jul ble det fra norske myndigheter bevilget tett oppunder 1 million kroner til videreføring av dialog- og forsoningsarbeide. Den politiske situasjonen på Haiti er nærmest eksplosiv og er knyttet til presidenten Jean-Bertrand Aistide. Aristide ble gjeninnsatt som landets president etter en amerikansk militærinvasjon, og har siden vært svært så omstridt, og han synes å bli stadig mer og mer isolert.

Mye av misnøyen med presidenten bunner i utarmingen av folket. "Landet og folket har mistet troen på myndighetene, De er overlatt til seg selv, fanget i sin egen fattigdom, og de ser ingen resultater etter Aristide. Store folkemengder i slummen, som tidligere støttet presidenten, har i dag vendt ham ryggen." sier Petter Skauen, som har vært i dialog med de to partene siden 1998.

Aktive Fredsreiser

Aktive Fredsreiser baserer sin ideologi på FNs verdenserklæring om menneskerettigheter, og vi forholder oss til FNs tusenårsmål 2000 - 2015 i vårt engasjement.

Vi har valgt et menneskerettighetsperspektiv for våre turer. Dette har mange årsaker, blant annet at menneskerettighetene ble til på bakgrunn av hendelsene under andre verdenskrig. Menneskerettighetene er derfor et godt pedagogisk redskap for å få elevene som er på tur med oss til å reflektere over hendelser i dag, i lys av historien.

Om oss
Sitemap

Personvern

Personvern og cookies.
Les om våre retningslinjer for cookies

Kontakt

Telefon:
(+47) 3715 3900 / 952 38 199

Epost:
kontor@aktive-fredsreiser.no

Postadresse:
Postboks 19 N- 4951 Risør

Besøks adresse:
Fredshuset, Kranveien 4B, 4950 Risør Norge
Foretaksnummer: 984 660 030
1998 -2024 © AKTIVE FREDSREISER - TRAVEL FOR PEACE