Velfortjent utmerkelse til tidsvitnet Julius Paltiel

Lørdag 13. mars ble Julius Paltiel slått til ridder av 1. klasse av St. Olavs orden. Han fikk denne utmerkelsen for sin innsats i arbeidet med menneskerettigheter.

Ordensrådet som står bak tildelingen har i sin begrunnelse lagt vekt på flere ting. De peker på at Paltiel har hatt et sterkt samfunnsengasjement og han har lagt ned en stor innsats innen handelsnæringen og i en rekke organisasjoner. Rådet trekker også fram Paltiels arbeid for å fremme jødisk historie og kultur i Norge.
I en pressemelding sendt ut av Slottet heter det: ”Betydningen av den store brobyggergjerningen til jødisk historie, kultur og religion som han har utøvd kan trolig ikke overvurderes.”
Julius Paltiel er et av de få gjenlevende tidsvitnene som overlevde utryddelsesleiren Auschwitz, etter 900 dager som fange under umenneskelige forhold.

 

Aktive Fredsreiser

Aktive Fredsreiser baserer sin ideologi på FNs verdenserklæring om menneskerettigheter, og vi forholder oss til FNs tusenårsmål 2000 - 2015 i vårt engasjement.

Vi har valgt et menneskerettighetsperspektiv for våre turer. Dette har mange årsaker, blant annet at menneskerettighetene ble til på bakgrunn av hendelsene under andre verdenskrig. Menneskerettighetene er derfor et godt pedagogisk redskap for å få elevene som er på tur med oss til å reflektere over hendelser i dag, i lys av historien.

Om oss
Sitemap

Personvern

Personvern og cookies.
Les om våre retningslinjer for cookies

Kontakt

Telefon:
(+47) 3715 3900 / 952 38 199

Epost:
kontor@aktive-fredsreiser.no

Postadresse:
Postboks 19 N- 4951 Risør

Besøks adresse:
Fredshuset, Kranveien 4B, 4950 Risør Norge
Foretaksnummer: 984 660 030
1998 -2024 © AKTIVE FREDSREISER - TRAVEL FOR PEACE