Lav erstatning til krigsbarna

Regjeringen vil gi mellom 20.000 og 200.000 i erstatning til krigsbarna. Overgrep å dokumenteres for å komme over det nedre beløpet. Regjeringen foreslår å utvide billighetserstatningsordningen slik at den omfatter de krigsbarna som har lidd særlig overlast under oppveksten.

Leder i Krigsbarneforbundet Lebensborn - Siss Oustad - beskriver forslaget som et hån.
Generalsekretær i Stiftelsen rettferd for taperne - Ola Ødegård - hadde håpet på et kollektivt oppgjør og ikke et individuelt oppgjør Kr. 150.000 uten begrensninger.

Aktive Fredsreiser

Aktive Fredsreiser baserer sin ideologi på FNs verdenserklæring om menneskerettigheter, og vi forholder oss til FNs tusenårsmål 2000 - 2015 i vårt engasjement.

Vi har valgt et menneskerettighetsperspektiv for våre turer. Dette har mange årsaker, blant annet at menneskerettighetene ble til på bakgrunn av hendelsene under andre verdenskrig. Menneskerettighetene er derfor et godt pedagogisk redskap for å få elevene som er på tur med oss til å reflektere over hendelser i dag, i lys av historien.

Om oss
Sitemap

Personvern

Personvern og cookies.
Les om våre retningslinjer for cookies

Kontakt

Telefon:
(+47) 3715 3900 / 952 38 199

Epost:
kontor@aktive-fredsreiser.no

Postadresse:
Postboks 19 N- 4951 Risør

Besøks adresse:
Fredshuset, Kranveien 4B, 4950 Risør Norge
Foretaksnummer: 984 660 030
1998 -2023 © AKTIVE FREDSREISER - TRAVEL FOR PEACE