Aktive Fredsreiser kurser sine ansatte

Helgen 10-11 januar hadde Aktive Fredsreiser kurs for alle reiseledere og ansatte i fimaet.

Reiseledersamling i Risør og hvor A Gokstad holdt foredrag

Det var professor emeritus i sosialmedisin Anders Gokstad som hade seminar om "Nazismen i historisk perspektiv" Noen av Temaene som A Gokstad tok opp var blant annet:
-Historien i Norge/Europa fra 1870 til i dag
-Totalitære ideologier på 1900 tallet
-Nasjonalismens bakgrunn innhold og utvikling,
-Hitlers rolle og hans nære medarbeidere,
-Kollabarasjon og rettsoppgjør og forsoning

Anders Gokstad

Ettersom krigsårene blir stadig fjernere og antall tidsvitner blir færre er det en fare for at turene til kz-leirene blir redusert til en ren museumstur.
Aktive Fredsreiser ønsker å bevare den faglige og deologisekeinnholdpå turene. Dagens ungdom stiller større krav ti forklaring, kunne se og forstå sammenhengen i historien.

Helga Arntzen og Anders Gokstad

"Derfor er det så viktig at våre reiseldere er oppdatert med kunnskap for å formidle det til våre deltagere slik at ikke historien gjentar seg" sier Helga Arntzen, daglig leder i Aktive Fredsreiser.

 

Aktive Fredsreiser

Aktive Fredsreiser baserer sin ideologi på FNs verdenserklæring om menneskerettigheter, og vi forholder oss til FNs tusenårsmål 2000 - 2015 i vårt engasjement.

Vi har valgt et menneskerettighetsperspektiv for våre turer. Dette har mange årsaker, blant annet at menneskerettighetene ble til på bakgrunn av hendelsene under andre verdenskrig. Menneskerettighetene er derfor et godt pedagogisk redskap for å få elevene som er på tur med oss til å reflektere over hendelser i dag, i lys av historien.

Om oss
Sitemap

Personvern

Personvern og cookies.
Les om våre retningslinjer for cookies

Kontakt

Telefon:
(+47) 3715 3900 / 952 38 199

Epost:
kontor@aktive-fredsreiser.no

Postadresse:
Postboks 19 N- 4951 Risør

Besøks adresse:
Fredshuset, Kranveien 4B, 4950 Risør Norge
Foretaksnummer: 984 660 030
1998 -2024 © AKTIVE FREDSREISER - TRAVEL FOR PEACE