Faglig påfyll

Fem fra Aktive Fredsreiser er for tida deltidsstudenter på Holocaust-studiet på Høgskolen i Vestfold. Studiet gir faglig påfyll og inspirasjon til å fortsette å utvikle innholdet på turene våre.

Studiet "Holocaust og menneskeverd i historisk og aktuelt perspektiv" er opprettet spesielt for å gi formidlingsorganisasjoner som vår faglig oppdatering, og for å lære oss å bringe dette videre. Dette ser ut til å være et studium som er skreddersydd til vårt formål, både for administrasjon og reiseledere.

Studiet går over to semestre og tar opp følgende temaer:
- Rasisme og antisemittisme
- Nazismen og dens forklaringer
- Holocaustforståelse - hva kan vi lære av historien?
- Historiebevissthet og sivilisasjonskritikk
- Konflikter og konfliktløsning
- Menneskerettigheter
- Menneskeverd
- Historieformidling og verdiformidling i pedagogikken
- Etikkteorier og etisk refleksjon

I høst var studentene på studietur til Kosovo, Serbia og Montenegro.

Den 23. og 24. september i år arrangerer Høgskolen i samarbeid med blant andre Aktive Fredsreiser landskonferansen "Det skjedde i går, det skjer i dag" i Sandefjord. http://www-lu.hive.no/konferanser/holocaust/ Aktive Fredsreiser vil ha en presentasjonsstand og dele ut Blanche Majors forsoningspris under konferansen.

Disse deltar på studiet fra Aktive Fredsreiser:
Helga Arntzen (daglig leder)
Line Wormli (kontormedarbeider)
Per Gunnar Morland (reiseleder)
Inger Johanne Johannessen (reiseleder)
Inger Skåre (reiseleder)

 

Aktive Fredsreiser

Aktive Fredsreiser baserer sin ideologi på FNs verdenserklæring om menneskerettigheter, og vi forholder oss til FNs tusenårsmål 2000 - 2015 i vårt engasjement.

Vi har valgt et menneskerettighetsperspektiv for våre turer. Dette har mange årsaker, blant annet at menneskerettighetene ble til på bakgrunn av hendelsene under andre verdenskrig. Menneskerettighetene er derfor et godt pedagogisk redskap for å få elevene som er på tur med oss til å reflektere over hendelser i dag, i lys av historien.

Om oss
Sitemap

Personvern

Personvern og cookies.
Les om våre retningslinjer for cookies

Kontakt

Telefon:
(+47) 3715 3900 / 952 38 199

Epost:
kontor@aktive-fredsreiser.no

Postadresse:
Postboks 19 N- 4951 Risør

Besøks adresse:
Fredshuset, Kranveien 4B, 4950 Risør Norge
Foretaksnummer: 984 660 030
1998 -2024 © AKTIVE FREDSREISER - TRAVEL FOR PEACE