Historieundervisningen ved en skillevei?

”Denne utviklingen er skremmende og sørgelig. Historie er et fag vi trenger mer av, ikke mindre. Vi må kunne historien for å forstå samtiden, og dermed kunne gjøre noe fornuftig med framtiden. Politikere om noen burde vite dette. Vi får en generasjon som ikke har et forhold til datoen 9.april 1940, og det får meg til å grøsse”

Historien ved en skilleveiOvenstående uttalelse er en av de mange som har kommet etter at forslaget til historiepensum i den videregående skole nå har vært ute til høring.

Norsk skole er i støpeskjeen på mange områder, og skolereformen krever nye læreplaner i hele grunnopplæringen.

Nå har forslaget til nye læreplaner for videregående skole vært ute på høring, og de har vakt berettiget oppsikt. Målene for undervisningen skal være klare i januar, og meningen er at de skal iverksettes høsten 2006.

Imidlertid har både Utdanningsforbundet og Elevorganisasjonen bedt kunnskapsminister Øystein Djupedal om å utsette planene, for det har ikke manglet på kritikk fra så vel fagfolk som skoler og organisasjoner. De mener blant annet at planene er uforståelig skrevet, og man frykter at elevenes kunnskapsnivå vil bli betraktelig redusert.

Da Aftenposten skrev en artikkel om dette 25. november, om dette under tittelen: ”De siste som lærer om verdenskrigene” lot ikke reaksjonene vente på seg. Det strømmet inn med innlegg og kommentarer.

Det er interessant å lese hvordan de nye planene blir møtt av skoleelevene, de som selv skal bli brukere av forslaget til historiepensum:

”Jeg nekter å tro det er sant, men å bevisst utelate historien om Europas smertelige svøpe legger i alle fall grunnlag for neste krig. Er det noe politisk korrekt over dette?”

”Å fjerne elementer i historieplanen er den største fare av alle. Se nå på hvordan Vigrid og andre prøver å fordreie og forfalske historien for å tekkes nye medlemmer. Hvor mange Vigid'er vil ikke dukke opp om 20 - 30 år dersom ingen vet hva som skjedde for 100 år siden? Hvem i alle dager forslår å fjerne vår nærmeste historie med et pennestrøk? Vedkommende burde henges ut med bilde!”

”Utelatelse av verdenskrigene, nazismen, den russiske revolusjon og endog det (lange) historiske forspill til disse betydningsfulle hendelser i historieundervisningen, er etter min oppfatning katastrofalt. Disse tingene er ikke bare grunnsteiner i forståelsen av det forrige århundret - det UTGJØR i seg selv store deler av det forrige århundrets historie.”

I Aktive Fredsreiser har vi både sett, hørt og ikke minst opplevd hvilken betydning historiefaget har for de elevene som reiser med oss på våre turer til Polen, Tsjekkia og Tyskland. Enten det nå er fra ungdomsskolen eller den videregående skolen.

Kombinasjon av møte med naziregimets leire, via dagens Europa, og den kunnskapen de har tilegnet seg i historietimene på skolen er unik. Den gir perspektiver, samtidig som den gir rom for refleksjon. Noe som igjen fører til en aktiv handling for å gjøre vår framtid bedre og tryggere.

Derfor ser vi med spenning fram mot hvordan vår nye kunnskapsminister vil møte det nye forslaget, og hvordan det vil bli i praksis fra høsten 2006.

Aktive Fredsreiser

Aktive Fredsreiser baserer sin ideologi på FNs verdenserklæring om menneskerettigheter, og vi forholder oss til FNs tusenårsmål 2000 - 2015 i vårt engasjement.

Vi har valgt et menneskerettighetsperspektiv for våre turer. Dette har mange årsaker, blant annet at menneskerettighetene ble til på bakgrunn av hendelsene under andre verdenskrig. Menneskerettighetene er derfor et godt pedagogisk redskap for å få elevene som er på tur med oss til å reflektere over hendelser i dag, i lys av historien.

Om oss
Sitemap

Personvern

Personvern og cookies.
Les om våre retningslinjer for cookies

Kontakt

Telefon:
(+47) 3715 3900 / 952 38 199

Epost:
kontor@aktive-fredsreiser.no

Postadresse:
Postboks 19 N- 4951 Risør

Besøks adresse:
Fredshuset, Kranveien 4B, 4950 Risør Norge
Foretaksnummer: 984 660 030
1998 -2023 © AKTIVE FREDSREISER - TRAVEL FOR PEACE