Tilskuddsorning fra Utdanningsdirektoratet

Alle elever kan få tilskudd til leirskoleopphold EN gang i løpet av de ti første skoleårene.
Aktive Fredsreisers turer kommer inn under Utdanningsdirektoratets definisjon av leirskole.

Skoler som ønsker å benytte seg av denne tilskuddsordningen, må ta kontakt med skolekontoret i sin egen kommune, som så sender søknad om tilskudd til Fylkesmannen.
Det er søknadsfrist to ganger i året.

Aktive Fredsreiser

Aktive Fredsreiser baserer sin ideologi på FNs verdenserklæring om menneskerettigheter, og vi forholder oss til FNs tusenårsmål 2000 - 2015 i vårt engasjement.

Vi har valgt et menneskerettighetsperspektiv for våre turer. Dette har mange årsaker, blant annet at menneskerettighetene ble til på bakgrunn av hendelsene under andre verdenskrig. Menneskerettighetene er derfor et godt pedagogisk redskap for å få elevene som er på tur med oss til å reflektere over hendelser i dag, i lys av historien.

Om oss
Sitemap

Personvern

Personvern og cookies.
Les om våre retningslinjer for cookies

Kontakt

Telefon:
(+47) 3715 3900 / 952 38 199

Epost:
kontor@aktive-fredsreiser.no

Postadresse:
Postboks 19 N- 4951 Risør

Besøks adresse:
Fredshuset, Kranveien 4B, 4950 Risør Norge
Foretaksnummer: 984 660 030
1998 -2023 © AKTIVE FREDSREISER - TRAVEL FOR PEACE