Fredsleir i Romania

De to første ukene i august samlet den rumenske fredsorganisasjonen PATRIR, i samarbeid med blant andre Aktive fredsreiser, ungdommer fra hele verden til fredsleir i en fjell-landsby i Transylvania. Fredsleiren er den første av sitt slag, men planen er å arrangere en slik internasjonal fredsleir årlig på forskjellige steder i verden.

Maguri-Racatau

Deltakerne på leiren kom fra fjern og nær og tok seg alle på forkskjellig vis frem til den avsidesliggende landsbyen Maguri- Racatau. Maguri-Racatau ligger circa 40 km utenfor byen Cluj i Transylvania. De 40 kilometrene går gjennom sparsommelig befolket fjellandskap på veier som er mest egnet for hest og vogn.

På tur

Bilde er fra Lunsjpause i Maguru Racatau

Deltakerne dro opp til landsbyen tirsdag kveld for å møtes til en velkomstfest og for å bli kjent med stedet. Etter flyreise, minst 8 timers togtur og deretter lokalbuss kom deltakerne frem til Maguru. Fra landsbyen måtte enda tre km tilbakelegges til fots for å komme til Cabana Lionel. Men det var ingen som klagde, den absolutte roen i fjellområdet utenfor landsbyen var den perfekte ramme for en to ukers internasjonal workshop og brainstorming på hvordan hver og en kan jobbe aktivt for en mer fredelig verden.


Introduksjon

Introduksjonslek for å bli bedre kjent

Jeg  ankom fredsleiren først formiddagen etter velkomstkvelden, og de fleste deltakerne var ankommet og i full gang med bli bedre kjent med hverandre og samme legge rammene for hvordan de skulle få mest ut av disse ti dagene. Det var allerede høy stemning, mye latter og ingen så ut til å sjenere seg for å kaste seg ut i den ganske så fysiske introduksjonsleken de var med på.

Internasjonalt fredsengasjement

Fredsleiren hadde 30 deltakere i alderen 17 til 27 fra 15 forskjellige land (bl.a. Israel, Pakistan, Thailand, Filippinene, Mexico, USA, Australia, Moldova, England Polen og Romania).

PATRIR har jobbet lenge og hardt for å få til denne fredsleiren. Å organisere en internasjonal ungdomsleir for aktiv fredsbygging er i seg selv et innovativt prosjekt, å legge denne akkurat til et fjellområde i Romania enda mer. I utgangspunktet var planen å arrangere en  leir av større dimensjoner, men på grunn av manglende funding endte man opp med den mindre leiren som et prøveprosjekt. Gjennom 10 dager med bredt program skulle deltakere og partnerorganisasjoner selv få være med å utforme fremtidens fredsleire for ungdom.

Visjonen bak

Kaj Fritjof i aksjon

Kai Fridthjof Brand Jacobsen ønsker deltakerne velkommen

Arrangørenes  målsetting med leiren og prosjektet ”Youth for Positive Change” eller ”Ungdom for positiv endring” er få ungdom involvert i lokal samfunnsutvikling og beslutningsprosesser. Ved å legge til rette for at ungdom kan møtes på internasjonale arenaer slik som denne, får ungdom sjansen til å utveksle ideer, lære av hverandre og få større bredde og styrke i sitt engasjement for fred.

Den overordnede visjonen bak arbeidet er å legge til rette for at ungdommen fra hele verden skal bygge opp en tro på at de sammen kan skape positiv endring, og de skal tilegne seg kunnskap og ferdigheter som setter dem i stand til det. Alt dette skal foregå i en trygg setting basert på toleranse for ulike perspektiver, flerkulturell forståelse og internasjonal samhandling.

Fred, flerkultur og idéutveksling

Målsetningen om bredde og mangfold i ideer og visjoner ble dekket i fullt monn, på tross av at dimensjonen på leiren ble en del redusert. Ungdommene hadde en imponerende erfaring fra og kunnskap om fredsarbeid fra sine lokale/nasjonale organisasjoner.

Workshopping underveis

Workshop i ikke-voldelig kommunikasjon med fredelig elvesus i bakgrunnen

I løpet av ti dager ble deltakerne opplært og trent i ikke-voldelig kommunikasjon, menneskerettigheter, kjønnsroller, fredsbygging og konfliktløsning, sosial konflikttransformasjon, kreativ løsningsorientering, media og konfliktløsning, prosjektstyring og implementering, og lederskap i fredsarbeid. Deltakerne fikk også en introduksjon til sentrale globale konflikter blant annet Kypros, Nord Irland, Burma, Moldova-Transdniestria, holdt av eksperter på feltet. I tillegg var det lagt opp god tid til idéutveksling og planlegging av videre utvikling av ”Ungdom for positiv endring” og hvordan neste fredsleir skulle se ut.

Det ble også lagt stor vekt på at deltakerne skulle se leiren som en forberedelse til hvordan de selv kunne jobbe videre lokalt og på hver sin kant. Tanken om å implementere det man har lært hver for seg senere, med støtte av dette globale nettverket, stod sentralt.

Pauseprat på verandaen

Pauseprat på verandaen

I løpet av leiren fikk deltakerne også rikelig anledning til å bare være sammen og bli kjent. Kveldene var lagt opp med leirbål, filmvisning, folkedans, internasjonal kulturaften og dansefest.
En av dagene ble det også arrangert  en utflukt til byen Cluj, der PATRIR holder til.

Fredsleiren som en del av Aktive for Peace

Slik leiren var lagt opp mener jeg den ville være et utmerket arrangement for fredsklubbdeltakere fra Norge å delta på. Leiren denne gangen ble ganske liten, og de ungdommene som var med var svært engasjerte, informerte og involverte i internasjonalt fredsarbeid allerede. Derfor tror jeg at det som kom ut at denne leiren vil kunne bli en svært god modell for å lage leire med større bredde senere. Neste fredsleir skal arrangeres i august neste år, og målsetningen er å få 140 deltakere.

Hele stemningen og følelsen av fred, ro og vakre omgivelser i landsbyen la en god ramme og det gjorde inntrykk på deltakerne. De var også isolerte og alle var ”tvunget” til å forholde seg til hverandre den tiden leiren varte.  Det var også tydelig at deltakerne oppsøkte hverandre i pausen, fort ble kjent og fikk mye ut av hverandres selskap.

Knytte kontakter

Å knytte kontakter

Tanken om lokalt engasjement knyttet til et globalt støtte- og kompetansenettverk samt fokus på å trene ungdommene i praktiske metoder for håndtering av konflikt og organisering av eget fredsarbeid stod sentralt. Dette er noe som er helt i tråd med visjonen til Active for Peace. Arrangørene hadde satt opp et bredt, spennende og gjennomarbeidet program, og greide å følge opp den enkelte3 centerdeltaker på en god måte.

Jeg mener at det å delta på disse fredsleirene, og dessuten aktivt være med å forme deres innhold, er noe Aktive Fredsreiser kan gjøre til en del av arbeidet med fredsklubben. Dette er et spennende og godt tilbud til ungdom som vi engasjere seg i og lære mer om fredsarbeid.

Blomst og sommerfugl

Det kan nok være en idé å legge opp til en organisert, ledet tur for svært unge deltakere siden det muligens ville være en vel stor utfordring for de yngste å ta seg til en slik leir alene.

Aktive Fredsreiser

Aktive Fredsreiser baserer sin ideologi på FNs verdenserklæring om menneskerettigheter, og vi forholder oss til FNs tusenårsmål 2000 - 2015 i vårt engasjement.

Vi har valgt et menneskerettighetsperspektiv for våre turer. Dette har mange årsaker, blant annet at menneskerettighetene ble til på bakgrunn av hendelsene under andre verdenskrig. Menneskerettighetene er derfor et godt pedagogisk redskap for å få elevene som er på tur med oss til å reflektere over hendelser i dag, i lys av historien.

Om oss
Sitemap

Personvern

Personvern og cookies.
Les om våre retningslinjer for cookies

Kontakt

Telefon:
(+47) 3715 3900 / 952 38 199

Epost:
kontor@aktive-fredsreiser.no

Postadresse:
Postboks 19 N- 4951 Risør

Besøks adresse:
Fredshuset, Kranveien 4B, 4950 Risør Norge
Foretaksnummer: 984 660 030
1998 -2023 © AKTIVE FREDSREISER - TRAVEL FOR PEACE