Kongens nyttårstale 2006

Kongen oppfordrer oss til ikke å glemme:

Vi i Aktive Fredsreiser gjenkjente vårt arbeid i mange av de temaene som Kongen nevnte i sin tale nyttårsaften (2006). Kongen snakket om grunnleggende verdier ved vårt samfunn og han takket norske initiativer som arbeidet i "fredens, humanismens og menneskeverdets tjeneste". Videre refererte Kongen til håpet, og fortale oss at håpet hadde hatt en helt sentral betydning for nordmenn som opplevde den andre verdenskrig. Kongen oppfordret oss til ikke å glemme de gode krefters seier og minnet om at førstehåndstidsvitnene fra dødsleirene den gang, er i ferd med å gå fra oss, men at det er viktig at vi fortsatt tar vare på deres historie!

Kongen avslutter med å prise unge, engasjerte mennesker og oppfordret igjen til å løfte i flokk mot likegyldighet og i respekt for våre medmennesker.

Vi i Aktive Fredsreiser vil med dette ønske våre samarbeidspartnere, og spesielt alle dere unge som reiser med oss, et riktig godt nytt år, og vi minner om at våre fredsreiser er skapt for å engasjere og for at vi ikke skal glemme!

Kongens tale - VG 31.12.06 (ny fane)

Aktive Fredsreiser

Aktive Fredsreiser baserer sin ideologi på FNs verdenserklæring om menneskerettigheter, og vi forholder oss til FNs tusenårsmål 2000 - 2015 i vårt engasjement.

Vi har valgt et menneskerettighetsperspektiv for våre turer. Dette har mange årsaker, blant annet at menneskerettighetene ble til på bakgrunn av hendelsene under andre verdenskrig. Menneskerettighetene er derfor et godt pedagogisk redskap for å få elevene som er på tur med oss til å reflektere over hendelser i dag, i lys av historien.

Om oss
Sitemap

Personvern

Personvern og cookies.
Les om våre retningslinjer for cookies

Kontakt

Telefon:
(+47) 3715 3900 / 952 38 199

Epost:
kontor@aktive-fredsreiser.no

Postadresse:
Postboks 19 N- 4951 Risør

Besøks adresse:
Fredshuset, Kranveien 4B, 4950 Risør Norge
Foretaksnummer: 984 660 030
1998 -2023 © AKTIVE FREDSREISER - TRAVEL FOR PEACE