Samtaler etter krig og flukt

Aktive Fredsreiser har innledet et samarbeid med prosjektet ”Samtaler etter krig og flukt” ved Liv Mørland, for å informere om gruppene og hvilke muligheter som gis gjennom slike samtaler.

Ta gjerne kontakt hvis du ønsker mer informasjon om det å være ”vanlig” deltager, eller om du mener å ha de nødvendige personlige egenskapene for å være gruppeleder. Vi tror du vil oppleve samtalene som lærerike og givende.

SAMTALER ETTER KRIG OG FLUKT
Tyskerbarn, NS-barn og asylsøkere/flyktninger er særlig invitert til å delta.

Konferansen: ”Det kunne ha vært meg…”

I samarbeid med humanitære organisasjoner arrangerte Stiftelsen Arkivet i Kristiansand nevnte konferanse i mai 2003. Arrangementet hadde som mål å motvirke fordommer og frykt og inspirere til inkluderende og forsonende prosesser gjennom faglige innspill og personlige beretninger og erfaringer.
Rappoert om konferansen (pdf)

Samtalegrupper

Temaer i konferansen ble videreført gjennom samtalegrupper høsten 2003; de første gruppene i regi av Stiftelsen Arkivet. Senere ble de arbeidet videre med gjennom et nytt og selvstendig prosjekt i samarbeid med Utlendingsdirektoratet Region Sør, mottak for asylsøkere og tros- og livssynssamfunn i Kristiansand.

Et viktig mål for samtalene er å bidra til mer kunnskap, respekt og forståelse for mennesker som bærer på tunge byrder etter krig og flukt - uansett kultur, tro og livssyn. Samtaler og fellesskap med andre som har opplevd tilsvarende og som har bedre forutsetning for å forstå, kan virke frigjørende, forsonende og forebyggende. Frivillige innenfor tros- og livssyns-samfunn legger til rette for og gjennomfører samtalene i grupper som er bredt sammensatt.

For tiden drives slike grupper i Kristiansand, nye kan også være aktuelle. Det er dessuten vist interesse for samtalene også i Arendalsområdet, men på grunn av manglende personer som kan påta seg å være frivillige gruppeledere, er det foreløpig ikke satt i gang her. Dersom du ønsker å delta i grupper i nevnte områder eller stille deg til disposisjon som frivillig gruppeleder - eller ønsker mer informasjon om samtalegruppene generelt med tanke på å delta i senere grupper andre steder - kontakt prosjektansvarlig/cand. polit.

Liv Mørland,
tlf. 380 44 388 /

Aktive Fredsreiser

Aktive Fredsreiser baserer sin ideologi på FNs verdenserklæring om menneskerettigheter, og vi forholder oss til FNs tusenårsmål 2000 - 2015 i vårt engasjement.

Vi har valgt et menneskerettighetsperspektiv for våre turer. Dette har mange årsaker, blant annet at menneskerettighetene ble til på bakgrunn av hendelsene under andre verdenskrig. Menneskerettighetene er derfor et godt pedagogisk redskap for å få elevene som er på tur med oss til å reflektere over hendelser i dag, i lys av historien.

Om oss
Sitemap

Personvern

Personvern og cookies.
Les om våre retningslinjer for cookies

Kontakt

Telefon:
(+47) 3715 3900 / 952 38 199

Epost:
kontor@aktive-fredsreiser.no

Postadresse:
Postboks 19 N- 4951 Risør

Besøks adresse:
Fredshuset, Kranveien 4B, 4950 Risør Norge
Foretaksnummer: 984 660 030
1998 -2023 © AKTIVE FREDSREISER - TRAVEL FOR PEACE