...om Sutukobas venner

Risør, 15.5.2006
Helga Arntzen

Sutukobas venner er en forening som har som overordnet mål å fremme gjensidig utvikling gjennom vennskapsarbeid og likeverdighet.

Se hjemmesiden til Sutukobas vennerSutukobas venner ble startet i 1982 av Helga Arntzen. Da kom de 3 første svarte elever til Risør yrkesskole. Helga var da leder for Redd Barna og arbeidet på kontoret til Risør Yrkesskole. Elevene skulle utvises p.g.a. manglende oppholdstillatelse, noe som viste seg å være feil. Helga garanterte 45 000 kr. slik at elevene kunne fortsette med sin utdannelse.

Sutukobas venner ønsker å fokusere på den enkeltes ansvar og muligheter til å bidra egenutvikling og samfunnsutvikling hvor vennskap og likeverdighet er en bærende kraft. Målsettingen er fundert på troen på menneskeverdets ukrenkelighet og FNs menneskerettigheter og FNs tusenårsmål.

Styret i Sutukobas Venner 2006:
Helga Arntzen, leder
Hugo Hansen, nestleder
Vibecke Andersen, kasserer
Bjørn Egil Olsen, medlem
Uwe Arntzen, medlem
Keth Alfredsen, medlem
Janet Arndt, medlem og ansvarlig for fadderbarna
Kemo Jabai, vara
Turid Karlsen, vara

Siden 1982 har Sutukobas venner i samarbeide med landsbyen Sutukoba og andre landsbyer i Wuli distrikt gjennomført følgende prosjekter:
- Grønnsakshage for 500 kvinner med 7 brønner
- Vennskapskamp mellom Risør fotballklubb og Helga team i Gambia
- Oppstart av flere fotballklubber i Wuli. De spiller om Wuli pokal som er gitt av Agder Fotballkrets
- Opprettelse av junior team med fotballutstyr
- Fotballdrakter og sko til flere fotballag
- Utdanning av prosjektleder i Norge
- Bygging av Day Care Senter i Sutukoba
- Bygging av Day Care Senter i Briff
- Bygging av bakeri
- Bygging av 4 helsestasjoner
- Fadderbarnsordning for 600 fadderbarn
- Støtte til 25 skoler i Wuli
- I samarbeid med Risør ungdomsskole og Risør videregående skole blir det årlig støttet ca. 50 elever i videregående skole og universitet.
- Treplantingsprosjekt
- Kveldslæring av Mandinka og regnskap for kvinner
- Støtte til vannforskyning for hele landsbyen
- Prosjekt bygging av ovner for å spare brensel
- Prosjekt laging av batikk
- Prosjekt laging av tomatpure
- Prosjekt laging av såpe
- Prosjekt laging av vaseline
- Drikketrau til dyrene
- Trykking av Cora-bok for å bevare fortellingene av historien
- Innkjøp av Malaria tabletter
- Årlige fadderbarnsturer til Sutukoba
- Vennskapskjede og kompetanseutveksling mellom 44 landsbyer
- Årlig Kulturfestival i samarbeid med Foreningen Norden
- Kjøp av ris til familie i tørkeperioder
- Drift av landsbybutikk i Sutukoba
- Landsbybutikk i Manakoto
- Bygging av lagerbygning i Musa-Kunda
- Bygging av lagerbygning i Sare Teneng
- Bygging av lagerbygning i Sare Geddah
- Bygging av lagerbygning i Madina Saho
- Formidling av julegaver fra førskolen og barneskolen i Risør
- Bygging av gjestehytter
- Start av mobil sveiseverksted
- Opprettelse av skolebibliotek i Sutukoba
- Restaurering av landsbybrønn
- ABC bok i Mandinka
- Jordbruksmaskiner, 12 ploger, 12 harver, 12 såmaskiner
- Frø til grønnsaker
- Reise av prosjektledere til Norge (Mamadi og Bakary Jabai)
- Klær og utstyr
- Snekkerprosjekt for å lage skolemøbler i Musa Kunda
- Støtte til operasjon, medisiner og til barfotlegen i Sutukoba
- Støtte til familier som har mistet alt i brann
- Bedematter til moskeen
- Motorsykkel til projektlederne (Mamadi Jabai og Bakary Jabai)
- Sykler til ungdomsorganisasjonen
- To biler til Transport i Sutukoba
- Hest og kjerre til transport i Sutukoba
- Støtte til kvinneorganisasjonen
- Støtte til reparasjon av en mølle
- Symaskiner – opplæring i sying og broderier
- Bruktklærbutikk (Phoday Nyabally)
- Bygging av hytter til gjester (Mamadis compound)
- Bygging av hytter til VSO representant
- Reparasjon av gammel rettssal nå WAD kontor
- Mat til barna på førskolen
- Bygging av redskapsbod på hageprosjektet
- Medisiner til Hester
- Opprettelse av Sutukoba Røde Kors i 1987 og 14 Røde Kors lag i Wuli med over 500 medlemmer
- Førstehjelpsutstyr til Røde Kors lagene
- Bygging av offentlig toalett i Sutukoba
- Opplæring av smed
- Deltagelse av prosjektleder i IULA konferansen i Oslo
- Deltagelse av Helga på North/South conference i Berlin 1992 ”Berlin Charter”
- Medisiner fra Norsk Medisinaldepot
- Gambia trommekonsert i Kafe Krag i Risør
- Støtte til VSO
- Støtte til skolekomiteen i Sutukoba
- Støtte til jordmora i Sutukoba (gummiunderlag og utstyr)
- Skoletoaletter i Phoday Kunda
- Kontorutstyr til kontoret i Sutukoba
- Bygging av lagerrom i Day care senteret
- Sykler til handikappede skolebarn
- Gasskjøleskap til medisiner
- Støtte til hønsefarm
- Utstyr til hageprosjektet
- Høreapparat, briller
- Prosjekt for psykisk utviklingshemmede
- Prosjekt informasjon om tuberkulose

Risprosjektet er vårt største prosjekt nå som vil ta mange år å jobbe med. Målet er å dyrke følgende:
- Risproduksjon 250 hektar
- Grønnsaker 20 hektar
- Frukttrær 50 hektar
- Mais 50 hektar
- Coos-coos 20 hektar
- Hirse 20 hektar

Sutukobas venner har 40 medlemmer. Sutukobas venner mottar ingen offentlig støtte. Sutukobas venner satser nå på utdannelse og samarbeider med undervisningsdepartementet og universitetet i Gambia. Dessuten samarbeider Sutukobas venner med jordbruksdepartementet i Gambia når det gjelder risprosjektet. Sutukobas venner ønsker å bidra i synliggjøring og gjennomføring av FNs tusenårsmål.

Aktive Fredsreiser

Aktive Fredsreiser baserer sin ideologi på FNs verdenserklæring om menneskerettigheter, og vi forholder oss til FNs tusenårsmål 2000 - 2015 i vårt engasjement.

Vi har valgt et menneskerettighetsperspektiv for våre turer. Dette har mange årsaker, blant annet at menneskerettighetene ble til på bakgrunn av hendelsene under andre verdenskrig. Menneskerettighetene er derfor et godt pedagogisk redskap for å få elevene som er på tur med oss til å reflektere over hendelser i dag, i lys av historien.

Om oss
Sitemap

Personvern

Personvern og cookies.
Les om våre retningslinjer for cookies

Kontakt

Telefon:
(+47) 3715 3900 / 952 38 199

Epost:
kontor@aktive-fredsreiser.no

Postadresse:
Postboks 19 N- 4951 Risør

Besøks adresse:
Fredshuset, Kranveien 4B, 4950 Risør Norge
Foretaksnummer: 984 660 030
1998 -2023 © AKTIVE FREDSREISER - TRAVEL FOR PEACE