Gratulerer med dagen alle verdens kvinner

Av Lillian Hjort

Vi, langt her oppe i nord, må ta oss i akt når vi reflekterer rundt 8. mars og hva denne dagen representerer. Det er så enkelt å glemme at ikke alle har det som oss.

I langt fra alle land har likestillingskampen nådd de mål vi til tider tar for gitt i Norge og i andre skandinaviske land. Derfor er det viktig å huske at 8. mars er en internasjonal kampdag, i solidaritet med alle verdens kvinner som ikke er i besittelse av de samme rettighetene og mulighetene som oss.

FNs tusenårsmål nr. 3: Fremme likestilling og styrke kvinners stilling

Jente i Kambodsja

Jenter som for første gang deltar i skolens sportsdag ved en lærerhøgskole i Siem Reap, Kambodsja. Foto: Erlend Vinje

Å fremme likestilling og arbeide for å styrke kvinners stilling er et av FNs tusenårsmål for å bekjempe fattigdom. FN argumenterer med at utdannede kvinner oppnår større valgfrihet, blant annet når det gjelder ekteskap, arbeidsliv og når og hvor ofte de får barn. De kan gripe flere økonomiske muligheter og de har bedre forutsetninger for å delta i og påvirke samfunnets politiske, sosiale, økonomiske og miljømessige utvikling.

Utdanning av kvinner en god investering

I verdens fattigste land er det mindre sannsynlig at jenter begynner på skolen enn gutter, og om det skulle være like mange jenter som gutter som begynner på skolen, er sjansen for at jentene slutter før skolen er ferdig mye høyere enn hos guttene.

Ofte er dette fordi foreldre ser på gutters utdanning som viktigere, og at jenters arbeid i hjemmet blir sett på som viktigere enn skole. Samtidig er det bevist at utdanning av kvinner har mange fordeler. Det øker produktiviteten og minsker fattigdommen. Det øker likestillingen mellom kjønnene innen husstanden og kvinnen står friere til å ta avgjørelser selv. Dette fører ofte til at fertilitetsraten synker og mødrenes helse blir mye bedre.

Utenfor klasserommet

Jente i Kambodsja

En liten jente i en landsby i Kambodsja, som står på utsiden av skoen og kikker inn. Hun har ikke mulighet til å delta i undervisningen. Foto: Erlend Vinje

Kvinnelig frigjøring er allikevel mye mer enn det som foregår i klasserommet og i husholdningen. Analfabetisme, antall kvinner som jobber utenfor jordbruk og antall plasser i det nasjonale parlamentet som er kvinner, er indikatorer på likestillingssituasjonen i et samfunn.

Krystyna Sørensen, reiseleder for Aktive Fredsreiser AS, har selv opplevd 8. mars markeringene i Polen under Sovjetvelde og har ønsket å dele sine erfaringer med oss:

8. mars – Den internasjonale kvinnedagen.

Har du hørt om den internasjonale kvinnedagen? Den dagen i det forrige århundre hvor det ble avviklet demonstrasjonstog i flere land for kampen om kvinners rettigheter. 

I de forhenværende østblokklandene var dette en helt spesiell dag for kvinner, hvor de følte seg beæret og verdsatt.

Helt fra morningen av mottok vi gratulasjoner fra våre ektefeller, kjærester, brødre og mannlige bekjente. Telefonene gikk varme. Og hver kvinne fikk en liten presang. Det kunne være en sjokoladeeske, en plate sjokolade, noe annet smått som for eksempel et par strømper, en mangelvare i Polen den gang. For ikke å snakke om strømpebukser! De var ettertraktete presanger.
Alt dette kunne skje overalt; på skolen, på arbeidsplassen, t.o.m. tilfeldig på gata av forbipasserende menn. På landsbygda var det ordføreren som overrakte pressanger til kvinnene og ved fabrikkene var det fagforeningens mannlige medlemmer.

Dette var allikevel ikke alt. Hver kvinne fikk også en blomst, og det var som regel en nellik. I Polen ble nellikene kaldt for kommunismens blomster.

Så kjære mannlige kolleger! Det hadde vært så hyggelig, dersom dere kunne huske deres kvinner med en liten oppmerksomhet på DEN DAGEN.

Med denne lille oppmerksomheten ønsker vi i Aktive Fredsreiser å gratulere alle verdens kvinner med den internasjonale kvinnedagen 8. mars 2007.

Aktive Fredsreiser

Aktive Fredsreiser baserer sin ideologi på FNs verdenserklæring om menneskerettigheter, og vi forholder oss til FNs tusenårsmål 2000 - 2015 i vårt engasjement.

Vi har valgt et menneskerettighetsperspektiv for våre turer. Dette har mange årsaker, blant annet at menneskerettighetene ble til på bakgrunn av hendelsene under andre verdenskrig. Menneskerettighetene er derfor et godt pedagogisk redskap for å få elevene som er på tur med oss til å reflektere over hendelser i dag, i lys av historien.

Om oss
Sitemap

Personvern

Personvern og cookies.
Les om våre retningslinjer for cookies

Kontakt

Telefon:
(+47) 3715 3900 / 952 38 199

Epost:
kontor@aktive-fredsreiser.no

Postadresse:
Postboks 19 N- 4951 Risør

Besøks adresse:
Fredshuset, Kranveien 4B, 4950 Risør Norge
Foretaksnummer: 984 660 030
1998 -2023 © AKTIVE FREDSREISER - TRAVEL FOR PEACE