Aktive Fredsreisers reiseleder møter Clinton og Kofi Annan

Reiseleder Henry Wold i Aktive Fredsreiser (Travel For Peace) var invitert til VIP-middag og derpå følgende arrangement i forbindelse med President Bill Clinton og Kofi Annans besøk i Oslo forleden.

Clinton Henry Wold og Annan under et besøk i Norge 2007Det var omtrent 7000 personer som var til stede i Oslo Spectrum og lyttet til foredragene til Bill Clinton og Kofi Annan. Kongehuset og representanter for Regjering og Statsforvaltningen var også til stede. Ordstyrer var Jan Egeland.

Temaet for kvelden var om fred og forsoning blant nasjonene og hvordan hver enkelt kan bidra til fredens sak. President Bill Clinton reiser store deler av verden for å tale fredens sak fra ulike synsvinkler. Derfor var dette i skjønn harmoni med Travel For Peace’s ideologi, det å kunne ta ansvar og spesielt gi ungdommen en vaksinasjon på våre holdningsskapende tematurer til konsentrasjonsleirene i Europa, - å forhindre at det som skjedde under naziregimet aldri må få hende igjen.

Foto: Aftenposten

Aktive Fredsreiser

Aktive Fredsreiser baserer sin ideologi på FNs verdenserklæring om menneskerettigheter, og vi forholder oss til FNs tusenårsmål 2000 - 2015 i vårt engasjement.

Vi har valgt et menneskerettighetsperspektiv for våre turer. Dette har mange årsaker, blant annet at menneskerettighetene ble til på bakgrunn av hendelsene under andre verdenskrig. Menneskerettighetene er derfor et godt pedagogisk redskap for å få elevene som er på tur med oss til å reflektere over hendelser i dag, i lys av historien.

Om oss
Sitemap

Personvern

Personvern og cookies.
Les om våre retningslinjer for cookies

Kontakt

Telefon:
(+47) 3715 3900 / 952 38 199

Epost:
kontor@aktive-fredsreiser.no

Postadresse:
Postboks 19 N- 4951 Risør

Besøks adresse:
Fredshuset, Kranveien 4B, 4950 Risør Norge
Foretaksnummer: 984 660 030
1998 -2023 © AKTIVE FREDSREISER - TRAVEL FOR PEACE