FNs internasjonale toleransedag

Aktive Fredsreiser oppfordrer alle til å markere den internasjonale toleransedagen 16. november.

UN logoDagen ble innstiftet av FN i 1995 for å få mennesker verden over til å reflektere over toleransebegrepet og erkjenne hvor viktig det er i våre moderne flerkulturelle samfunn å vise respekt på tvers av nasjonale, etniske, religiøse og andre skillelinjer.

Behovet for toleranse er større enn noen gang før. Rasisme, diskriminering og ekstremisme er tendenser som skaper ustabilitet og som kan være kilder til konflikt.

Hver og en av oss kan bidra til å skape et mer tolerant samfunn. Dette innebærer ikke bare passivt å akseptere andre menneskers ”annerledeshet”, men tvert imot å ha en aktiv og åpen holdning. Har vi et positivt utgangspunkt, vil vi lettere få kontakt og kommunisere, og se at det som binder oss mennesker sammen er sterkere enn det som skiller.

Ikke noe moderne samfunn kan bygges på intoleranse. Som en kilde til utveksling, fornyelse og kreativitet er det kulturelle mangfold like nødvendig for menneskeheten som det biologiske mangfold er for naturen. Slik sett er kulturelle forskjeller menneskehetens felles arv, og bør anerkjennes og opprettholdes. Variasjon i gruppers levemåte og adferd gjør at vi får mer innsikt og inspirasjon og et større spekter å velge fra. Forskjellene representerer en kontinuerlig mulighet for våre samfunn til å velge de beste løsninger og skape nye.

Aktive Fredsreiser

Aktive Fredsreiser baserer sin ideologi på FNs verdenserklæring om menneskerettigheter, og vi forholder oss til FNs tusenårsmål 2000 - 2015 i vårt engasjement.

Vi har valgt et menneskerettighetsperspektiv for våre turer. Dette har mange årsaker, blant annet at menneskerettighetene ble til på bakgrunn av hendelsene under andre verdenskrig. Menneskerettighetene er derfor et godt pedagogisk redskap for å få elevene som er på tur med oss til å reflektere over hendelser i dag, i lys av historien.

Om oss
Sitemap

Personvern

Personvern og cookies.
Les om våre retningslinjer for cookies

Kontakt

Telefon:
(+47) 3715 3900 / 952 38 199

Epost:
kontor@aktive-fredsreiser.no

Postadresse:
Postboks 19 N- 4951 Risør

Besøks adresse:
Fredshuset, Kranveien 4B, 4950 Risør Norge
Foretaksnummer: 984 660 030
1998 -2023 © AKTIVE FREDSREISER - TRAVEL FOR PEACE