Topp 10 2007 - vinnerne er kåret

Over 60  internasjonale menn og kvinner har deltatt i TOP 10 2007.
Etter et omfattende utvelgelsesprosess står det igjen 10 kandidater som har gjort en fremragende innsats i norsk arbeids- og kulturliv.

Målsettingen med Top10 er å sette fokus på den kompetanse og det engasjement som finnes hos internasjonale kvinner og menn, og å få fram gode rollemodeller. De som nå er valgt ut, har vært gjennom en grundig evaluering i juryen og er referansesjekket av Manpower. Top10 Prosjektet eies av Leadership Women og er støttet av IMDi og Manpower. Mangfold i arbeidslivet har vært prosjektleder i 2007.

Gode rollemodeller og pionerer

Nytt for prosjektet i 2007 er kandidater som både er rollemodeller og pionerer på sitt fagområde. Flere av kandidatene er også ledertalenter og gründere av organisasjoner. Vi tror det finnes mange gode rollemodeller i små og store kommuner i Norge, og håper arbeidsgivere lar seg inspirere av dette prosjektet til å ta i bruk den kompetansen som finnes hos personer med innvandrerbakgrunn i Norge.

Utvalgskriterier

De viktigste kriteriene for å være valgbar til kåringen er at vedkommende
1. har ankommet Norge etter fylte 16 år og
2. besitter en lederposisjon, har utvist unike lederegenskaper i eget liv, eller har gjort en fremragende innsats i norsk arbeids- ,samfunns- eller kulturliv.

Vi gratulerer vinnerne av Top 10 2007:

Madhu Sharma: Sykepleier med nyskapende mestringsprosjekt innen psykisk helse, Blommenholm.

Ronald Craig: Jurist, forfatter av juridisk engelsk-norsk ordbok, Norges første spesialist i diskrimineringsrett, Eiksmarka.

Samira Jamouchi: Grensesprengende kunstner og formidler – dr.gradsavhandling med tema kulturelle forskjeller i byer, Oslo.

Rajan Chelliah: Journalist Migrapolis, første med minoritetsbakgrunn som var utegående reporter i 17.mai sendinga fra Slottsplassen, Oslo.

Chandra Sekhar Devulapalli: Spesialist i astmamedisin for barn, aktuell i forskningsprosjektet ”Miljø og barneastma studien”. Ullevål sykehus forskningspris, Hønefoss.

Helga Birgitte Arntzen: Pioner innen fredsarbeid, startet ”Hvite busser”, et prosjekt over
130 000 skoleelever har deltatt i. Kongens fortjenstmedalje i gull, Risør.

Walid al-Kubaishi, 48 år, Oslo/Skien: Første innvandrer som er statsstipendiat, kjent forfatter, skribent, journalist og oversetter. Aktiv og uredd samfunnsdebattant, Oslo/Skien.

Martha Skretteberg: Karriere i internasjonalt bistandsarbeid, lederstillinger i flere sektorer, første kvinne med innvandrerbakgrunn som leder en bistandsorganisasjon i Norge, Oslo.

Heri Ramampiaro: Første fra Madagaskar med doktorgrad i Norge, lagring og søk av biomedisinsk informasjon (Biotracer) og bildegjenfinning som spesialiteter, Trondheim.

Karyn Seroussi: Anerkjennelse internasjonalt for banebrytende bok om hvordan autisme kan behandles med riktig diett, gründer av kjede med 21 treningssentre og 50 arbeidsplasser.

Les mer om vinnerne av Top10 2007:

Madhu Sharma, 47 år, Blommenholm.
Mahdu har utmerket seg i forbindelse med mestringsprosjektet ”Vi kan”, et nyskapende prosjekt innen psykisk helsearbeid for flerkulturelle. Prosjektet kombinerer metoder fra både fysisk og psykisk helsearbeid på en innovativ måte og har allerede oppnådd gode resultater. Hun er lektor i sykepleievitenskap og en ener innen indisk folkedans, samt tidligere aktiv i KIM. Hjemland: India.

Ronald Craig, 55 år, Eiksmarka.
Ronald er utdannet jurist både i Norge og USA. Han innehar ekspertise innenfor internasjonal kontraktsrett og ikke diskriminering/likestilling. Han har skrevet en banebrytende juridisk norsk-engelsk ordbok. Som første kandidat tok han dr.grad ved UIO innen fagfeltet diskrimineringsrett. Han trekker veksel på sine reiser i Asia/Afrika i ungdommen som har gitt ham et positivt syn på livet, og er aktiv i antirasistisk arbeid. Som svart student opplevde han segregasjonen i sørlige USA på 50-tallet. Hjemland: USA.

Samira Jamouchi, 35 år, Oslo.
Samira er utøvende kunstner og kunstformidler, med flere utstillinger i Europa. Hun er en svært nyskapende kunstner og formidler, og trekker med seg kulturarv fra Nord-Afrika kombinert med inspirasjon fra Norge/Europa. Hun arbeider med en doktorgrad om undersøkelse av kulturelle forskjeller i byer – i Oslo brukes innbyggernes fortellinger i arbeidet. Hjemland: Belgia/Marokko.

Rajan Chelliah, 45 år, Oslo.
Rajan er journalist i Migrapolis, og den første med minoritetsbakgrunn som var utegående reporter i 17.mai sendinga fra Slottsplassen i 2001. Han er en journalist med stor interesse for faget samt de reportasjer han arbeider med. Han har vært aktiv i det tamilske organisasjonsmiljøet, og skriver masteravhandling innen Culcom-prosjektet. Han er bidragsyter til mediemiljøer også utenfor Norges grenser. Hjemland: Sri Lanka.

Chandra Sekhar Devulapalli, 43 år, Hønefoss.
Chandra er spesialist i astmamedisin for barn, og aktuell i forskningsprosjektet ”Miljø og barneastma studien”. Han vil disputere sin doktorgradsavhandling i januar, og har vunnet flere forskningspriser, bla. fra Ullevål sykehus og Klosterstiftelsen. Han har gitt gratis veiledning til foreldre og barn gjennom egen nettside i flere år, og har utgitt flere publikasjoner. Hjemland: India.

Helga Birgitte Arntzen, 65 år, Risør.
Helga er en pioner innen fredsarbeid i Norge. Hun startet ”Hvite busser”, et prosjekt over 130 000 skoleelever har deltatt i. Dette gründerprosjektet var basert på hennes sterke samfunnsengasjement fra oppvekst i Øst og Vest Tyskland i og etter 2. verdenskrig. Hun er nå drivkraft for et fredshus og undervisningsprosjekt i Gambia. Hun har mottatt Kongens Fortjenestemedalje for sitt arbeid med Hvite busser, og er aktiv i flere organisasjoner. Hjemland: Tyskland

Walid al-Kubaishi, 48 år, Oslo/Skien.
Walid er første innvandrer med minoritetsbakgrunn som har blitt statsstipendiat. Han er forfatter, skribent, journalist og oversetter. Han er kjent for å være en aktiv og uredd samfunnsdebattant, samt en god historieforteller. Han skriver for tiden en familiekrønike i Dag og Tid, der han bruker sin bakgrunn som kulturell kapital. Han arbeider også med et stykke der Ibsens tanker brukes som kodeknekker til integreringsproblematikken, og vil gjøre Ibsens hus i Skien til en kulturfabrikk for ungdom. Hjemland: Irak.

Martha Skretteberg, 45 år, Oslo.
Martha har utmerket seg innen internasjonalt bistandsarbeid, spesielt innen kvinnerettet bistand og Latin-Amerika. Hun har hatt lederstillinger i flere sektorer, bla. i Oslo kommune, SHD, KRD, AID, Flyktningehjelpen og Fokuskvinner (nåværende stilling). Hun står for aktivt inspirerende  lederskap, og er første kvinne med innvandrerbakgrunn som leder en bistandsorganisasjon i Norge. Hjemland: Colombia.

Heri Ramampiaro, 35 år, Tiller.
Heri var den første fra Madagaskar med doktorgrad i Norge. Han er medlem av flere internasjonale forskningskomiteer, med lagring og søk av biomedisinsk informasjon (Biotracer) og bildegjenfinning som spesialiteter. Han er en aktiv hobbyfotograf og humørspreder på jobben, og tidligere engasjert i frivillig ungdomsarbeid. Hjemland: Madagaskar.

Karyn Seroussi, 42 år, Greåker.
Karyn har vunnet stor anerkjennelse internasjonalt for sin banebrytende bok om hvordan autisme kan behandles med riktig diett (se feks Amazon mfl.). Hun er levende opptatt av trening, helse og sunn livsstil. Hun har også vært gründer av en treningsklubb for kvinner i Norge. Denne klubben har nå blitt til en kjede med 21 treningssentre og 50 arbeidsplasser. Hjemland: USA

 

 

Aktive Fredsreiser

Aktive Fredsreiser baserer sin ideologi på FNs verdenserklæring om menneskerettigheter, og vi forholder oss til FNs tusenårsmål 2000 - 2015 i vårt engasjement.

Vi har valgt et menneskerettighetsperspektiv for våre turer. Dette har mange årsaker, blant annet at menneskerettighetene ble til på bakgrunn av hendelsene under andre verdenskrig. Menneskerettighetene er derfor et godt pedagogisk redskap for å få elevene som er på tur med oss til å reflektere over hendelser i dag, i lys av historien.

Om oss
Sitemap

Personvern

Personvern og cookies.
Les om våre retningslinjer for cookies

Kontakt

Telefon:
(+47) 3715 3900 / 952 38 199

Epost:
kontor@aktive-fredsreiser.no

Postadresse:
Postboks 19 N- 4951 Risør

Besøks adresse:
Fredshuset, Kranveien 4B, 4950 Risør Norge
Foretaksnummer: 984 660 030
1998 -2023 © AKTIVE FREDSREISER - TRAVEL FOR PEACE