Helga utnevnt til Ambassadør for fred

Helga Arntzen er utnevnt til Ambassadør for fred!
Lørdag 18. oktober ble fredsfestivalen i Lunde arrangert under mottoet ”Vi mennesker – en global familie”, hvor arrangøren Universelt Fredsforbund hadde utfordret Helga Arntzen til å holde et innlegg.

Helga Arntzen taler under Fredsfestivalen Lunde

I tillegg til diplomet fulgte det også en invitasjon til fredsfestivalen som skal arrangeres i London 22. november i år. Også under denne festivalen er Helga Arntzen invitert til å holde et innlegg.

”Jeg er opptatt av engasjement mot likegyldighet, og innlegget mitt vil nok dreie seg om det”, forteller Helga Arntzen.
Helga røper videre at det er planer om et liknende arrangement i Risør i juni neste år   
Reiseleder Krystyna Sørensen stod på Aktive Fredsreisers stand under Fredsfestivalen i Lunde.

Andre priser Helga Arntzen har mottatt på bakgrunn av sitt arbeid og sterke engasjement:
Risør Rotary Klubb - 1993
Lions Club Risør - 1993
Fritt Ords Honnørpris - 1994
Zonta-prisen - 1997
Æresbevisning fra Vest-Agder Krigsinvalideforening - 2002
Kongens Fortjenestemedalje i gull - 2006
Topp 10 - 2007
Ambassadør for Fred - 2008

Aktive Fredsreiser

Aktive Fredsreiser baserer sin ideologi på FNs verdenserklæring om menneskerettigheter, og vi forholder oss til FNs tusenårsmål 2000 - 2015 i vårt engasjement.

Vi har valgt et menneskerettighetsperspektiv for våre turer. Dette har mange årsaker, blant annet at menneskerettighetene ble til på bakgrunn av hendelsene under andre verdenskrig. Menneskerettighetene er derfor et godt pedagogisk redskap for å få elevene som er på tur med oss til å reflektere over hendelser i dag, i lys av historien.

Om oss
Sitemap

Personvern

Personvern og cookies.
Les om våre retningslinjer for cookies

Kontakt

Telefon:
(+47) 3715 3900 / 952 38 199

Epost:
kontor@aktive-fredsreiser.no

Postadresse:
Postboks 19 N- 4951 Risør

Besøks adresse:
Fredshuset, Kranveien 4B, 4950 Risør Norge
Foretaksnummer: 984 660 030
1998 -2023 © AKTIVE FREDSREISER - TRAVEL FOR PEACE