FN dagen 24. oktober 2008

FN ble stiftet den 24. oktober 1945 med inngåelse av FN-pakten. Navnet United Nationas – De Forente Nasjoner - ble foreslått av USAs president Franklin D. Roosevelt. FN-dagen markeres verden over med møter, diskusjoner og utstillinger som skal belyse FNs arbeid.

FN-dagen
FN som internasjonal organisasjon ble offisielt etablert den 24. oktober 1945, som en etterfølger av Folkeforbundet. Målet etter andre verdenskrig var å stoppe krig og danne en plattform for dialog. Organisasjonen ble til ved at FN-pakten ble ratifisert av Frankrike, Kina, Sovjetunionen, Storbritannia, USA, samt en rekke andre signaturstater, deriblant Norge.

Sikkerhet og samarbeid

I dag har FN 192 medlemsland, og målet er fremdeles det samme – å arbeide for internasjonal fred, sikkerhet og samarbeid.

I sin uttalelse i forbindelse med FN- dagen i år fremhever FNs generalsekretær, Ban Ki-moon, nok en gang viktigheten av samarbeid på tvers av de nasjonale landegrensene for å overvinne våre internasjonale utfordringer:  

Ban Ki-moon - BUDSKAP PÅ FN-DAGEN

Ban Ki-moon

24.oktober 2008
På dette 63. jubileet for FN, feirer jeg FN- dagen sammen med deg.

Dette er et viktig år i de Forente Nasjoners historie. Vi har nettopp kommet halvveis i kampen for å nå målsettingene til Tusenårsmålene - vår felles visjon om å bygge en bedre verden i det 21. århundre. Vi ser tydeligere enn noen gang at truslene i det 21. århundre berører alle.

Klimaforandring, spredning av sykdom og dødelige våpen, samt terrorisme krysser alle landegrenser. Hvis vi vil fremme de globale fellesgodene, må vi sikre globale, offentlige goder.

Mange land er fortsatt ikke på vei til å nå Tusenårsmålene innen måldatoen i 2015. Jeg er også dypt bekymret for virkningen av den globale økonomiske krisen. Aldri har ledelse og samarbeid vært viktigere.

Dette gjør vår suksess ved toppmøtet for Tusenårsmålene i september enda mer bemerkelsesverdig. Vi har samlet en bred koalisjon for endring. Regjeringer, administrerende direktører og det sivile samfunn. Vi oppnådde et enestående engasjement når det gjelder løfter og partnerskap for å hjelpe verdens fattige. Vi har ikke det ferdige tallet enda, men totalbeløpet som er lovt for Tusenårsmålene kan overstige USD 16 milliarder.

Samarbeid er veien til framtiden. Bare se på framskrittene innen bekjempelse av malaria. Våre globale innsats har plassert oss i en bedre posisjon for å kontrollere en sykdom som dreper et barn hvert 30. sekund. Dette blir gjort ved hjelp av fokusert planlegging. Mer finansiering. Koordinert global styring. Vitenskap og teknologi på høyeste nivå.

Vi trenger modeller som disse til å takle andre utfordringer, blant annet klimaendringer, som vi diskuterer på konferanser på Poznan og København. Vi trenger dem for å oppnå alle de andre Tusenårsmålene.

La oss fortsette å bygge på dette på veien fremover. Det er ingen tid å miste. FN må levere resultater for en tryggere, sunnere, mer velstående verden. På denne FN-dagen, ber jeg alle samarbeidspartnere og ledere om å gjøre sin del og holde løftet.

Aktive Fredsreiser og Tusenårsmålene

Blant mange viktige temaer i Aktive Fredsreisers arbeid står arbeidet for en mer rettferdig fordeling.

Aktive Fredsreiser fokuserer på viktigheten av en rettferdig fordeling av verdens ressurser, en utjevning mellom fattig og rik og bekjempelse av urettferdighet og utrygghet.

Når Ban Ki-moon fremhever 2008 som et spesielt viktig år for FN og FNs arbeid, så er det spesielt med tanke på at 2008 markerer et halvgått løp fram mot 2015 og innfrielsen av FNs Tusenårsmål… og fremdeles er mye ugjort.

Aktive Fredsreiser ser de åtte tusenårsmålene for bekjempelse av fattigdom som svært sentrale virkemidler og viktige mål i arbeidet for å oppnå internasjonal fred.

  • Mål 1 – Halvere fattigdom
  • Mål 2 – Utdanning for alle
  • Mål 3 – Fremme likestilling
  • Mål 4 – Redusere barnedødeligheten
  • Mål 5 – Redusere svangerskapsrelatert dødelighet
  • Mål 6 – HIV/Aids og malaria
  • Mål 7 – Bærekraftig utvikling
  • Mål 8 – Globalt partnerskap

Arrangementer 24. oktober 2008

Mange byer organiserer ulike arrangementer i forbindelse med FN-dagen. Sjekk hva som skjer i din landsdel.

Aktive Fredsreiser

Aktive Fredsreiser baserer sin ideologi på FNs verdenserklæring om menneskerettigheter, og vi forholder oss til FNs tusenårsmål 2000 - 2015 i vårt engasjement.

Vi har valgt et menneskerettighetsperspektiv for våre turer. Dette har mange årsaker, blant annet at menneskerettighetene ble til på bakgrunn av hendelsene under andre verdenskrig. Menneskerettighetene er derfor et godt pedagogisk redskap for å få elevene som er på tur med oss til å reflektere over hendelser i dag, i lys av historien.

Om oss
Sitemap

Personvern

Personvern og cookies.
Les om våre retningslinjer for cookies

Kontakt

Telefon:
(+47) 3715 3900 / 952 38 199

Epost:
kontor@aktive-fredsreiser.no

Postadresse:
Postboks 19 N- 4951 Risør

Besøks adresse:
Fredshuset, Kranveien 4B, 4950 Risør Norge
Foretaksnummer: 984 660 030
1998 -2023 © AKTIVE FREDSREISER - TRAVEL FOR PEACE