Afrikakonsert med Safia Y. Abdi fra Somalia

Safia fikk i 2007 Blanche Majors forsoningspris og sa følgende i sin takketale:
“- Jeg har fått flere priser, men har sjelden vært så rørt og glad som for denne prisen. Jeg kommer fra Somalia, et land i konstant krig og konflikt. Det gir meg nytt håp å møte Blanche Major og få en pris i hennes navn”.

Hun kom til Norge som flyktning i 1992, og har et sterkt engasjement for fred, utvikling og menneskeverd både i Norge og Somalia. Som sykepleier har hun spesielt engasjert seg i kampen mot kjønnslemlestelse, som rammer unge jenter i mange land.

Safia tar turen til Risør, og skal spille trommer for oss i fredsteltet.

Det blir marked og man kan få kjøpt gambisk mat. Visning av 3. etasje - fredsloftet. Dr. Momodou Jain fra Univesitetet i Gambia og Helga Arntzen vil være tilstede for å svare på spørsmål. Det blir fortalt om prosjektene i Sutukoba.

Elever fra Risør videregående skole vil være tilstede.

DU ER VELKOMMEN!

Aktive Fredsreiser

Aktive Fredsreiser baserer sin ideologi på FNs verdenserklæring om menneskerettigheter, og vi forholder oss til FNs tusenårsmål 2000 - 2015 i vårt engasjement.

Vi har valgt et menneskerettighetsperspektiv for våre turer. Dette har mange årsaker, blant annet at menneskerettighetene ble til på bakgrunn av hendelsene under andre verdenskrig. Menneskerettighetene er derfor et godt pedagogisk redskap for å få elevene som er på tur med oss til å reflektere over hendelser i dag, i lys av historien.

Om oss
Sitemap

Personvern

Personvern og cookies.
Les om våre retningslinjer for cookies

Kontakt

Telefon:
(+47) 3715 3900 / 952 38 199

Epost:
kontor@aktive-fredsreiser.no

Postadresse:
Postboks 19 N- 4951 Risør

Besøks adresse:
Fredshuset, Kranveien 4B, 4950 Risør Norge
Foretaksnummer: 984 660 030
1998 -2023 © AKTIVE FREDSREISER - TRAVEL FOR PEACE