Fredspark på Tjenna i Risør!

Nå er det klart, formannskapet i Risør Kommune er enstemmig positive til gaven fra Aktive Fredsreiser. Det skal skapes en fredspark på Tjenna i Risør.

Det var med spenning at Aktive Fredsreiser, med Helga Arntzen i spissen, ventet på resultatet fra formannskapsmøtet i Risør Kommune tirsdag 3. juni. Formannskapet hadde mange saker de skulle gjennom denne flotte sommerkvelden, hvor Aktive Fredsreisers gave – å skape en fredspark på Tjenna – var en av dem.

Signalene fra formannskapsmøtet var at initiativet ble svært godt mottatt av alle. Det var ingen innsigelser fra politikerne. Plansjefen orienterte allikevel om prosessen i slike saker, og kultursjefen opplyste om retningslinjer i forhold til utsmykking av offentlige rom.

Fredsparken skal ferdigstilles og åpnes i forbindelse med Aktive Fredsreisers 10 års jubileum som markeres med Aktive Fredsdager og utdeling av prisen Fangenes Testamentet, i Risør den 16. og 17. august i år.

Inntil da skal Aktive Fredsreiser samarbeide med naboer av parken, teknisk hovedutvalg i Risør Kommune og ikke minst, Risør Kommunes utsmykningskomité, for sammen å komme fram til en Fredspark som både innbyggere og tilreisende har glede av å benytte. 

Aktive Fredsreiser

Aktive Fredsreiser baserer sin ideologi på FNs verdenserklæring om menneskerettigheter, og vi forholder oss til FNs tusenårsmål 2000 - 2015 i vårt engasjement.

Vi har valgt et menneskerettighetsperspektiv for våre turer. Dette har mange årsaker, blant annet at menneskerettighetene ble til på bakgrunn av hendelsene under andre verdenskrig. Menneskerettighetene er derfor et godt pedagogisk redskap for å få elevene som er på tur med oss til å reflektere over hendelser i dag, i lys av historien.

Om oss
Sitemap

Personvern

Personvern og cookies.
Les om våre retningslinjer for cookies

Kontakt

Telefon:
(+47) 3715 3900 / 952 38 199

Epost:
kontor@aktive-fredsreiser.no

Postadresse:
Postboks 19 N- 4951 Risør

Besøks adresse:
Fredshuset, Kranveien 4B, 4950 Risør Norge
Foretaksnummer: 984 660 030
1998 -2023 © AKTIVE FREDSREISER - TRAVEL FOR PEACE