Gandhi gjenoppstår i Risør

Mahatma Gandhi var en fredsaktivist og filosof som har stor appell til ungdom i dag. Det mener Aktive Fredsreiser i Risør. Med indisk hjelp skal Gandhis tanker formidles til ungdom og voksne som er opptatt av de store utfordringene i verden.

Gandhi

Suvendu Chatterjee og Subhajit Das Bhaumik fra mediebedriften Drik i Calcutta i India besøkte nylig Risør for å diskutere Gandhi med Helga Arntzen og andre medarbeidere i Aktive Fredsreiser. De indiske gjestene var imponerte både over Fredshuset og den nye Fredsparken. De likte også ideen om å lære gjennom å reise.

Gandhi er Indias landsfader, men fortatt en kontroversiell person i landet vårt. For meg er det åpenbart at Gandhis filosofi og praksis er aktuell over hele verden, sier Suvendu Chatterjee. Han har tatt for seg Gandhis viktigste læresetninger og forsøkt å rette dem inn mot dagens situasjon. Den oppfordringen ga også Gandhi selv mens han levde.

Aktive Fredsreiser vil skape engasjement og innsikt i fred og forsoning blant ungdom. Bussreisen til Polen og Tyskland kan bli begynnelsen på et langvarig engasjement for fred. Arbeidet med Gandhis tanker er svært aktuelt i denne sammenhengen, sier Helga Arntzen i Aktive Fredsreiser.

Fred og miljø

Mahatma Gandhi er kjent som filosof og forkjemper for ikke-vold. Suvendu Chatterjee tror også Gandhi kan være et forbilde som miljøforkjemper.

Jeg mener ikke at alle i Norge skal gå rundt med et enkelt lendeklede slik Gandhi gjorde. Det ville jo bli altfor kaldt, ler Suvendu. Men et enkelt levesett med mer vekt på ideer enn materielle goder burde være et mål.

Så vidt jeg kan se har folk her i Norge det veldig bra materielt sett, sammenlignet med andre land i verden. Gandhi ville at alle skulle leve enklere. Han sa at det var nok ressurser til alle i verden men ikke not til å tilfredsstille alles grådighet. Det er klart at verden ikke tåler at alle mennesker har det samme forbruket som i Norge. Vi har mange påminninger i form av global oppvarming og forurensning, sier Suvendu. Han tror et enklere liv, med mindre vekt på materielle goder, også kan gi mennesker mer ro, mindre stress og mer lykke i livet.

Det forutsetter igjen at mennesker engasjerer seg og bruker evner og krefter å noe nyttig og konstruktivt. Gandhi hadde en enorm tro på potensialet hos menneskene, sier Suvendu.

Kontroversiell

Suvendu Chatterjee forteller at Gandhi er kontroversiell i India i dag. Han blir ofte framstilt som en religiøs svermer og han har fått skylden for at India ble delt (til Pakistan og seinere Bangladesh). India er også opptatt av å komme ut av fattigdom og forbruket øker sterkt blant de rikeste. Gandhis enkle liv er noe mange vil komme bort fra.

Uansett er Gandhi et fint utgangspunkt for tanker og diskusjon om det viktigste i livet. Ikke minst har Gandhi stor appell blant ungdom. Også i India er det mange grupper som ivaretar Gandhis tanker og ideer, sier Suvendu Chatterjee som sammen med sine kolleger vil hjelpe Aktive Fredsreiser i Risør med å formidle Gandhi til et nytt publikum. Dette skal resultere i undervisnings- og informasjonsmateriell for ungdom, lærere og foreldre.

Lik filosofi


Vi er også opptatt av tilgivelse, forsoning og toleranse, sier Helga

I Gandhis filosofi finner jeg mange av de samme tankene som ligger bak arbeidet i Aktive Fredsreiser. Vi legger vekt på å være politisk nøytrale og kan ikke stå bak Gandhis tanker i alt og ett, men troen på kraften i helt vanlige mennesker til å skape fred er sentralt hos oss. Vi er også, som Gandhi, veldig opptatt av tilgivelse, forsoning og toleranse, sier Helga. Hun merker seg også målet om å leve et enklere liv med mindre forbruk. Det er en stor utfordring både for meg og mange andre i Norge, sier Helga.


Gandhis tanker kan si dagens ungdom mye om både fred og miljø, sier Suvendu Chatterjee

Suvendu Chatterjee og Subhajit Das Bhaumik fra Calcutta i India har besøkt Helga Arntzen og Aktive Fredsreiser i Risør for å diskutere Gandhis betydning i dagens samfunn.

Gandhis tanker kan si dagens ungdom mye om både fred og miljø, sier Suvendu Chatterjee.

 

Aktive Fredsreiser

Aktive Fredsreiser baserer sin ideologi på FNs verdenserklæring om menneskerettigheter, og vi forholder oss til FNs tusenårsmål 2000 - 2015 i vårt engasjement.

Vi har valgt et menneskerettighetsperspektiv for våre turer. Dette har mange årsaker, blant annet at menneskerettighetene ble til på bakgrunn av hendelsene under andre verdenskrig. Menneskerettighetene er derfor et godt pedagogisk redskap for å få elevene som er på tur med oss til å reflektere over hendelser i dag, i lys av historien.

Om oss
Sitemap

Personvern

Personvern og cookies.
Les om våre retningslinjer for cookies

Kontakt

Telefon:
(+47) 3715 3900 / 952 38 199

Epost:
kontor@aktive-fredsreiser.no

Postadresse:
Postboks 19 N- 4951 Risør

Besøks adresse:
Fredshuset, Kranveien 4B, 4950 Risør Norge
Foretaksnummer: 984 660 030
1998 -2023 © AKTIVE FREDSREISER - TRAVEL FOR PEACE