Den internasjonale Holocaustdagen 27. januar

For Aktive Fredsreiser er det naturlig å markere Den internasjonale Holocaustdagen 27. januar. Det var på denne datoen i 1945 at fangene i de nazistiske konsentrasjons- og utryddelsesleirene Auschwitz og Birkenau ble frigitt.

FN bestemte i 2005 at den 27. januar skal markeres hvert år som en minnedag over ofrene for Holocoast og en dag for å vise solidaritet med de overlevende og deres familier. Organisasjonen oppfordrer også medlemslandene og aktører i det sivile samfunn verden over til å utvikle undervisningsmateriell, spre informasjon og bevisstgjøre om Holocoast. I sin uttalelse til pressen i forbindelse med årets markering oppfordrer FNs generalsekretær Ban Ki-moon oss alle til å bruke dagen til å se fremover.  Den historiske lærdommen må aktiveres for å hindre lignende tragedier i fremtiden.

“We must also go beyond remembrance, and make sure that new generations know this history. We must apply the lessons of the Holocaust to today’s world. And we must do our utmost so that all peoples must enjoy the protections and rights for which the United Nations stands.”(Ban Ki-moonNew York 17. januar 2008)

Aktive Fredsreiser oppfordrer alle samarbeidspartnere, skoler og venner til å la den internasjonale Holocoast-dagen bli en dag for ettertanke og til å minnes de mange millioner ofre, de overlevende og deres familier. Vi vil også oppmuntre til refleksjon omkring hvordan hver og en av oss kan bidra til å skape fred og respekt for menneskerettighetene. Fordi vi har alle påvirkningskraft i våre liv, kan vi alle utgjøre en forskjell.

”Det er de go

 

Aktive Fredsreiser

Aktive Fredsreiser baserer sin ideologi på FNs verdenserklæring om menneskerettigheter, og vi forholder oss til FNs tusenårsmål 2000 - 2015 i vårt engasjement.

Vi har valgt et menneskerettighetsperspektiv for våre turer. Dette har mange årsaker, blant annet at menneskerettighetene ble til på bakgrunn av hendelsene under andre verdenskrig. Menneskerettighetene er derfor et godt pedagogisk redskap for å få elevene som er på tur med oss til å reflektere over hendelser i dag, i lys av historien.

Om oss
Sitemap

Personvern

Personvern og cookies.
Les om våre retningslinjer for cookies

Kontakt

Telefon:
(+47) 3715 3900 / 952 38 199

Epost:
kontor@aktive-fredsreiser.no

Postadresse:
Postboks 19 N- 4951 Risør

Besøks adresse:
Fredshuset, Kranveien 4B, 4950 Risør Norge
Foretaksnummer: 984 660 030
1998 -2023 © AKTIVE FREDSREISER - TRAVEL FOR PEACE