Julius Paltiel døde 7 mars 2008

Av Helga Arntzen

Julius Paltiel fra Trondheim var en av de få norske jødene som overlevde utryddelsesleiren Auschwitz.
767 norske jøder ble sendt til dødsleirene, men bare 26 kom tilbake til Norge.

 

Julius Paltiel

Jeg møtte Julius Paltiel og hans kone Vera Kommissar ved flere anledninger. Begge var full av energi og ønske om å fortelle historien, slik at den ikke skal glemmes.

Vera skrev boken  ”På tross av alt: Julius Paltiel – norsk jøde i Auschwitz”. Boken kom ut i 1995.

Julius Paltiel brukte mye av sin tid til bl.a. å etablere Det jødiske museum i synagogebygningen i Trondheim. Han har holdt foredrag på skoler og møtelokaler. Hans budskap var at historien ikke måtte gjenta seg.

I 2004 ble han utnevnt til ridder av St. Olavs Orden for sin innsats.
Julius Paltiel ble 83 år gammel. Han var en svært aktiv mann i det godes tjeneste. 
Fred over hans minne.

Aktive Fredsreiser

Aktive Fredsreiser baserer sin ideologi på FNs verdenserklæring om menneskerettigheter, og vi forholder oss til FNs tusenårsmål 2000 - 2015 i vårt engasjement.

Vi har valgt et menneskerettighetsperspektiv for våre turer. Dette har mange årsaker, blant annet at menneskerettighetene ble til på bakgrunn av hendelsene under andre verdenskrig. Menneskerettighetene er derfor et godt pedagogisk redskap for å få elevene som er på tur med oss til å reflektere over hendelser i dag, i lys av historien.

Om oss
Sitemap

Personvern

Personvern og cookies.
Les om våre retningslinjer for cookies

Kontakt

Telefon:
(+47) 3715 3900 / 952 38 199

Epost:
kontor@aktive-fredsreiser.no

Postadresse:
Postboks 19 N- 4951 Risør

Besøks adresse:
Fredshuset, Kranveien 4B, 4950 Risør Norge
Foretaksnummer: 984 660 030
1998 -2023 © AKTIVE FREDSREISER - TRAVEL FOR PEACE