Minnedag for fred og ikke-vold

Av Kamilla Solheim

Mahatma Gandhi var indisk statsleder, filosof og fredsaktivist. Han viste at det var mulig å engasjere seg og kjempe for viktige saker uten å bruke vold. Gandhis fødselsdag 2. oktober markeres over hele verden som en minnedag for fred og ikke-vold.

 

Gandhi

Hva kan vi lære av Gandhi dag? Hans tanker er fortsatt svært aktuelle og inspirerer utallige unge mennesker. Mange har laget lister over Gandhis viktigste råd eller hans ”bud”. Ved hjelp av Gandhi-kjenneren Suvendu Chatterjee fra Calcutta har Aktive Fredsreiser laget denne listen over Gandhis viktigste råd. De er bygget både på Gandhis skrifter, taler og gjerning. Gandhi selv oppfordret alle til å forsøke å overføre rådene til det daglige liv for hver enkelt.

1. Hvert enkelt menneske har enorme muligheter til å gjøre noe viktig for verden. Vi må utnytte mulighetene våre og vise mot. Vi må overvinne frykten. Men, du må selv kunne forandre deg hvis du vil forandre verden.

2. Vi må ha tro på det gode. Vi må søke det gode i menneskene og i verden og også slippe til det gode i oss selv.

3. Tilgivelse er en nøkkel for fred og positiv utvikling etter krig og konflikt. Tilgivelse er å vise styrke.

4. Toleranse er nødvendig. Vi må tåle og respektere at andre er ulike, tenker og tror annerledes enn oss.

5. Vi må søke sannheten gjennom kunnskap og informasjon fra mange kilder. Vi må også arbeide for sannhet i det vi selv formidler.

6. Vi må kjempe uten å bruke vold, men gjerne med passiv motstand (sivil ulydighet). Voldsbruk kan aldri forsvares.

7. Vi må leve enkelt. Mange ting og stort forbruk gjør oss ikke lykkeligere. Prøv å gjøre livet litt enklere ved for eksempel selv å lage ting du trenger. Dyrk din egen (økologiske) mat om du kan, og kjøp varer som er produsert lokalt. Vi må kjempe mot grådighet og egoisme.

8. Vi må snakke sammen, være i dialog. Dialogen er spesielt viktig på tvers av kulturelle og geografiske grenser. Husk at ærlig uenighet oftest er et tegn på framgang.

9. Vi må arbeide for likhet og ikke hate noen. Alle skapninger har verdi.  Alle typer arbeid har samme verdi og skal respekteres.

10. Det er handling som forandrer verden, ikke prat. Du må også være utholdende og trofast i handlinger, men konsentrere deg om det du kan gjøre i dag. Det er gjennom handlingene du viser hva som er viktig for deg.

Mohandas ”Mahatma” Gandhi (1869 – 1948) regnes som landsfader i India. Hans fødselsdag 2. oktober er nasjonal helligdag i India og markeres over hele verden som en minnedag for fred og ikke-vold. Gandhi er et eksempel på at ideer er viktige, ofte viktigere enn penger og våpen. Gandhi viste også, både i Sør-Afrika og India, at makthavere kan overvinnes uten bruk av makt, men ved at mange mennesker går sammen i langvarig protest. Det viste Gandhi i kampen mot de britiske kolonimaktene i India.

Mahatma Gandhi levde selv et svært enkelt liv. Han gikk bare med et enkelt tøystykke og et par sandaler. Han eide lite mer enn en seng, rokken han spant klærne sine på og et par briller. Dette er en viktig påminning i dag der vårt høye forbruk påfører verden store miljøproblemer og global oppvarming.

Aktive Fredsreiser

Aktive Fredsreiser baserer sin ideologi på FNs verdenserklæring om menneskerettigheter, og vi forholder oss til FNs tusenårsmål 2000 - 2015 i vårt engasjement.

Vi har valgt et menneskerettighetsperspektiv for våre turer. Dette har mange årsaker, blant annet at menneskerettighetene ble til på bakgrunn av hendelsene under andre verdenskrig. Menneskerettighetene er derfor et godt pedagogisk redskap for å få elevene som er på tur med oss til å reflektere over hendelser i dag, i lys av historien.

Om oss
Sitemap

Personvern

Personvern og cookies.
Les om våre retningslinjer for cookies

Kontakt

Telefon:
(+47) 3715 3900 / 952 38 199

Epost:
kontor@aktive-fredsreiser.no

Postadresse:
Postboks 19 N- 4951 Risør

Besøks adresse:
Fredshuset, Kranveien 4B, 4950 Risør Norge
Foretaksnummer: 984 660 030
1998 -2023 © AKTIVE FREDSREISER - TRAVEL FOR PEACE