Momodou Jain tilbake i Bergen

Momodou Jain skal i løpet av våren 2009 fylle en 20 % stilling som førsteamanuensis ved universitetet i Bergen. Her skal han opprettholde sitt forhold til sitt forskningsfelt og sitt forskningskollegium.

Momodou JainMomodou Jain fullførte sin doktorgrad ved Universitetet i Bergen i juni 2005. Siden den gang har han fortsatt sin postdoktor forskning på bruk av laseroptikk innen TV og DVD, både i Bergen og i hjemlandet Gambia.

For øyeblikket er Momodou Jain lærer på Universitetet i Gambia. Ved universitetet har han også mange andre oppgaver, og er blant annet sentral i organiseringen og byggingen av en ny universitetsbygging i Banjul.   

Professortittel?

Nok et Bergensopphold for Momodou Jain er å anse som et viktig ledd i arbeidet fram mot en professortittel. Denne tittelen henger høyt både i Norge og internasjonalt, og en komité må til slutt vurdere Jains postdoktor forskningsarbeid og godkjenne det som verdig for en professortittel. I henhold til Jain stilles de samme kravene for en professortittel både her og i Gambia.

Ifølge Momodou selv er oppholdet som førsteamanuensis ved Universitetet i Bergen, våren 2009, det siste steget på veien mot å oppnå professortittelen som han ønsker seg:
Denne tittelen er viktig for Universitetet i Gambia, men også for meg personlig, forteller Momodou Jain

Aktive Fredsreiser en viktig støttespiller

Så langt har Aktive Fredsreiser støttet Momodou Jain i hans arbeid ved å betale hans reise- og oppholdsutgifter for forsknings- og publiseringsarbeidet i Bergen. Til gjengjeld bistår han Aktive Fredsreiser med å organisere byggingen av et Fredshus ved Universitetet i Gambia.

Byggingen har kommet godt i gang, men huset trenger flere givere. Siden 2006 har Aktive Fredsreiser støttet prosjektet med 300 000 kroner og andre aktører har samlet inn 120 000 kroner. Så langt har pengene blitt samlet inn ved et symbolsk salg av murstein, til en verdi av 50 kroner pr murstein – se Aktive Fredsreisers hjemmeside

Håpet er at Fredshuset ved Universitetet i Gambia skal stå ferdig i 2009.

 

Aktive Fredsreiser

Aktive Fredsreiser baserer sin ideologi på FNs verdenserklæring om menneskerettigheter, og vi forholder oss til FNs tusenårsmål 2000 - 2015 i vårt engasjement.

Vi har valgt et menneskerettighetsperspektiv for våre turer. Dette har mange årsaker, blant annet at menneskerettighetene ble til på bakgrunn av hendelsene under andre verdenskrig. Menneskerettighetene er derfor et godt pedagogisk redskap for å få elevene som er på tur med oss til å reflektere over hendelser i dag, i lys av historien.

Om oss
Sitemap

Personvern

Personvern og cookies.
Les om våre retningslinjer for cookies

Kontakt

Telefon:
(+47) 3715 3900 / 952 38 199

Epost:
kontor@aktive-fredsreiser.no

Postadresse:
Postboks 19 N- 4951 Risør

Besøks adresse:
Fredshuset, Kranveien 4B, 4950 Risør Norge
Foretaksnummer: 984 660 030
1998 -2023 © AKTIVE FREDSREISER - TRAVEL FOR PEACE