Bli med og plant for fred!

I samarbeid med Risør Kommune, ved bygartner Synnøve Lunner, arrangerer Aktive Fredsreiser en plantedag i Fredsparken, lørdag 20. sept. På denne måten markeres to viktige dager, nemlig både den Internasjonale Fredsdagen den 21. september og høsttakkefesten den 22. september. 

PlantedagMed en Fredspark i Risør er det helt naturlig at den Internasjonale Fredsdagen markeres der. Dagen ble markert for første gang i 1982, og har siden 2002 blitt markert på samme dato år etter år, nemlig 21. september.

FNs generalsekretær, Ban Ki-moon, har i anledningen Fredsdagen 2008 valgt å komme med en oppfordring til oss alle: ”La oss samle kreftene og sammen bekjempe konflikt, fattigdom og sult og arbeide for oppfyllelse av menneskerettighetene – for alle!”

Aktive Fredsreiser oppfordrer til engasjement

Aktive Fredsreiser oppfordrer nok en gang Risørs befolkning til å delta i Fredsparken, men denne gangen ikke bare som tilskuere, men også som gartnere. Aktive Fredsreisers motto er: Bli med og plant for fred!

  1. Nå når det er ryddetid i hagen, har du noen stauder eller andre planter til overs, er vi takknemmelig om du er med på plantedagen i Fredsparken. Vi bestiller botaniske skilt så det er fint om du kan oppgi navn på planten du bringer, forteller Helga Arntzen i Aktive Fredsreiser.

Risør Kommune deltar
På vegne av Risør Kommune stiller bygartner Synnøve Lunner. Hun skal koordinere beplantingen og ønsker på forhånd å vite litt om hvilke planter som blir gitt til parken. Slik kan plantingen bli best mulig planlagt.  

Hvem vet, kanskje benytter ordfører Knut-Henning Thygesen anledningen til å melde seg inn i det internasjonale nettverket ”Ordførere for fred”?

Ta turen innom Fredsparken lørdag 20. sept. - Om du ikke skal plante så kan du kanskje la deg friste av varm kaffe og vafler, eller gambisk gryte a la Helga? Inntektene fra dette salget går til Fredshuset i Gambia.

For mer informasjon – ta kontakt med Helga Arntzen i Aktive Fredsreiser

Aktive Fredsreiser

Aktive Fredsreiser baserer sin ideologi på FNs verdenserklæring om menneskerettigheter, og vi forholder oss til FNs tusenårsmål 2000 - 2015 i vårt engasjement.

Vi har valgt et menneskerettighetsperspektiv for våre turer. Dette har mange årsaker, blant annet at menneskerettighetene ble til på bakgrunn av hendelsene under andre verdenskrig. Menneskerettighetene er derfor et godt pedagogisk redskap for å få elevene som er på tur med oss til å reflektere over hendelser i dag, i lys av historien.

Om oss
Sitemap

Personvern

Personvern og cookies.
Les om våre retningslinjer for cookies

Kontakt

Telefon:
(+47) 3715 3900 / 952 38 199

Epost:
kontor@aktive-fredsreiser.no

Postadresse:
Postboks 19 N- 4951 Risør

Besøks adresse:
Fredshuset, Kranveien 4B, 4950 Risør Norge
Foretaksnummer: 984 660 030
1998 -2023 © AKTIVE FREDSREISER - TRAVEL FOR PEACE