Aktive Fredsreiser takker for mursteinsgaver

I anledningen Aktive Fredsreisers 10 års jubileum valgte vi å ønske oss murstein framfor blomster. Ønsket ble tatt seriøst med bidrag fra både bedrifter og privatpersoner.

Bakgrunn

Ved hjelp av overskuddet fra Aktive Fredsreiser har vi støttet utdanning i det fattige vestafrikanske landet Gambia. Vi støtter skolegangen til 200 fadderbarn, hvor håpet er at noen etter hvert vil søke mot landets universitet. Universitetet i Gambia er i dag lite og har få ressurser.

Aktive Fredsreiser hjelper Universitetet i Gambia på de områdene det selv har prioritert. Vi støtter i form av å bygge et IT bygg på 700 kvm med fire klasserom, kontorer og konferansehall. Bygningen blir Universitetet i Gambias Fredshus…

Aktive Fredsreiser takker

Gavesjekk fra SporveieneI anledningen 10 årsjubileet mottok Aktive Fredsreiser mursteinsgaver fra bedrifter og privatpersoner til en samlet verdi av 23 000 kroner. En sjekk på 15 000 ble overlevert av Petter Karlend på vegne av Sporveisbussenes turbiler alene.

Aktive Fredsreiser takker for alle bidrag som ble gitt under 10 årsmarkeringen!  

Mye arbeid gjenstår

MEN - Fremdeles gjenstår mye arbeid og Aktive Fredsreiser og Fredshuset ved Universitetet i Gambia er fremdeles avhenging av støtte for å kunne få første etasje under tak før regnet setter inn i oktober. Mellom 120 000 og 140 000 norske kroner må til for å nå dette målet.

Vi minner om at det fremdeles er mulig å bidra til byggingen av Fredshuset ved Universitetet i Gambia.

Hjelp oss ved å kjøpe en eller flere murstein til 50 kroner stykket. Er vi mange nok vil vi snart ha huset under tak. Målet er at innvielsen av huset skal skje i januar, under Aktive Fredsreisers dokumentasjonsreise til landet.

Fredshuset

Bygget koster D 4 060 000 = NOK 1 160 000. Vi har skaffet til nå D 1 456 500 = NOK 416 143.

Takk for at du støtter oss i dette viktige utviklingsarbeidet.
Benytt konto: 2801.12.07083

Bli med oss å bygge IT-bygget og gi en hjelpende hånd. Har du lyst kan du også bli med i en facebook-gruppe. Det er Tormod Strand som svarer på spørsmål der og holder kontakten. Fint om du også kan spre dette til dine venner og kontakter.

Din gave vil bli synlig der i form av murstein. Du kan besøke IT bygget i Gambia, der vil du finne mursteinsboken. La oss sammen gi en hjelpende hånd!

Aktive Fredsreiser

Aktive Fredsreiser baserer sin ideologi på FNs verdenserklæring om menneskerettigheter, og vi forholder oss til FNs tusenårsmål 2000 - 2015 i vårt engasjement.

Vi har valgt et menneskerettighetsperspektiv for våre turer. Dette har mange årsaker, blant annet at menneskerettighetene ble til på bakgrunn av hendelsene under andre verdenskrig. Menneskerettighetene er derfor et godt pedagogisk redskap for å få elevene som er på tur med oss til å reflektere over hendelser i dag, i lys av historien.

Om oss
Sitemap

Personvern

Personvern og cookies.
Les om våre retningslinjer for cookies

Kontakt

Telefon:
(+47) 3715 3900 / 952 38 199

Epost:
kontor@aktive-fredsreiser.no

Postadresse:
Postboks 19 N- 4951 Risør

Besøks adresse:
Fredshuset, Kranveien 4B, 4950 Risør Norge
Foretaksnummer: 984 660 030
1998 -2023 © AKTIVE FREDSREISER - TRAVEL FOR PEACE