Fredsmarkering i Fredsparken

På initiativ fra Ordføreren i Risør deltok Aktive Fredsreiser i å arrangere en lysmarkering i Fredsparken. Markeringens mål var å vise solidaritet med de mange drepte og sårede som følge av krigshandlingene på Gaza.

Fredsmarkering i fredsparkenFredsdemonstrasjonen fant sted 8. januar og ble dermed en del av den landsomfattende markeringen som fant sted denne dagen. Det ble en fin og verdig markering med mer enn 300 fremmøtte i Fredsparken. Appellen og oppfordringen var enstemmig: Stopp krigen umiddelbart og velg fredelige midler til å løse konflikten.

Aktive Fredsreiser

Aktive Fredsreiser baserer sin ideologi på FNs verdenserklæring om menneskerettigheter, og vi forholder oss til FNs tusenårsmål 2000 - 2015 i vårt engasjement.

Vi har valgt et menneskerettighetsperspektiv for våre turer. Dette har mange årsaker, blant annet at menneskerettighetene ble til på bakgrunn av hendelsene under andre verdenskrig. Menneskerettighetene er derfor et godt pedagogisk redskap for å få elevene som er på tur med oss til å reflektere over hendelser i dag, i lys av historien.

Om oss
Sitemap

Personvern

Personvern og cookies.
Les om våre retningslinjer for cookies

Kontakt

Telefon:
(+47) 3715 3900 / 952 38 199

Epost:
kontor@aktive-fredsreiser.no

Postadresse:
Postboks 19 N- 4951 Risør

Besøks adresse:
Fredshuset, Kranveien 4B, 4950 Risør Norge
Foretaksnummer: 984 660 030
1998 -2023 © AKTIVE FREDSREISER - TRAVEL FOR PEACE