Holocaustdagen 27. januar 2009

27. januar markerer den årlige internasjonale minnedagen for ofrene for Holocaust.

Holocaustdagen logo

I den anledning inviterer Aktive Fredsreiser både til et morgenarrangement som starter i Fredsparken og til et kveldsarrangement i Fredshuset. Hit kommer blant annet kongoleseren Baguma Buranga.

Internasjonal minnedag for ofrene for Holocaust

I november 2005 bestemte FNs generalforsamling at 27. januar, som er dagen for frigivelsen av fangene i Auschwitz i 1945, skal markere en årlig internasjonal minnedag for ofrene for holocaust. FNs medlemsland ble oppfordret til å jobbe aktivt ovenfor skolene med det formålet at noe liknende ikke skal kunne skje igjen.

Formidling om Holocaust og andre verdenskrig er viktige grunnelementer i arbeidet til Aktive Fredsreiser. Begrepet Holocaust brukes oftest til å beskrive folkemordet på de europeiske jødene, men brukes i stadig økende grad som en fellesbetegnelse for massedrapene på de som ble drept på basis av arvelighetskriterier som jøde, sigøynere, funksjonshemmede og seksuelle minoriteter i Europa og Nord-Afrika i tidsrommet 1939 – 1945.  

Besøk fra Kongo

Et annet viktig element ved Aktive Fredsreisers arbeid er viljen til å bruke historiske hendelser til å si noe om verden i dag. Dette har ført til at Aktive Fredsreiser ikke utelukkende har ønsket å fokusere på hendelsene under den andre verdenskrig, men også har invitert kongoleseren Baguma Buranga og Christian Slaaen til Risør for å sette dagen i et samtidsperspektiv.

Baguma Buranga jobber i dag ved Barne- og Ungdomsrådet i Oslo og Christian Slaaen har vært delaktig i en ny dokumentar fra Kongo, som vil bli vist på Fredshuset.  

En todelt dag

Aktive Fredsreiser arrangerer to separate arrangementer denne dagen. Et morgenarrangement spesielt rettet mot skolene. Risør ungdomsskole og Sunde ungdomsskole stiller med et av sine trinn og markeringen starter med appell og diktlesning i Fredsparken kl. 09.00. Deretter blir det fakkeltog til Risør Kino hvor Aktive Fredsreiser står for visningen av filmen ”Ukjent skjebne”.

Kveldsarrangementet holdes i Fredshuset. Her vil tilhørerne få høre et foredag som fokuserer på Kongos historie, og litt om bakgrunnen for konflikten vi ser i Kongo i dag. Det vil også bli vist en dokumentar som ble filmet i Kongo sist sommer. Aktive Fredsreiser håper på mange deltakere.

Kafeen i Fredshuset er åpen og inntektene går til Sutukobas Venner og deres skoleengasjement i Gambia.

For mer informasjon – ta kontakt med Kamilla Solheim i Aktive Fredsreiser

Aktive Fredsreiser

Aktive Fredsreiser baserer sin ideologi på FNs verdenserklæring om menneskerettigheter, og vi forholder oss til FNs tusenårsmål 2000 - 2015 i vårt engasjement.

Vi har valgt et menneskerettighetsperspektiv for våre turer. Dette har mange årsaker, blant annet at menneskerettighetene ble til på bakgrunn av hendelsene under andre verdenskrig. Menneskerettighetene er derfor et godt pedagogisk redskap for å få elevene som er på tur med oss til å reflektere over hendelser i dag, i lys av historien.

Om oss
Sitemap

Personvern

Personvern og cookies.
Les om våre retningslinjer for cookies

Kontakt

Telefon:
(+47) 3715 3900 / 952 38 199

Epost:
kontor@aktive-fredsreiser.no

Postadresse:
Postboks 19 N- 4951 Risør

Besøks adresse:
Fredshuset, Kranveien 4B, 4950 Risør Norge
Foretaksnummer: 984 660 030
1998 -2023 © AKTIVE FREDSREISER - TRAVEL FOR PEACE