Hyllest til Obama, fred og menneskerettigheter

Obamas navnestein ble lagt ned i Fredsparken 10. desember. Seinere var Fredshuset fylt av unge og voksne som ville se fredsprisutdelingen på storskjerm.

Ungdommer i parkenDet var polske Andrzei Jozef Marciniak som la ned steinen med Barack Obamas navn på i Fredsparken.

Aktive Fredsreiser og Amnesty International i Risør var sammen om arrangementet i Fredsparken der elever fra Risør Ungdomsskole møtte fram for å overvære og delta i et seremoni som både markerte utdelingen av Nobels Fredspris og markeringen av FNs internasjonale menneskerettighetsdag.

Fakler ble tent i Fredsparken og skapte en fin ramme rundt arrangementet på en av årets mørkeste dager. Det er en nær sammenheng mellom fred og menneskerettigheter. Dette ble også sterkt understreket av fredsprisvinner Barack Obama i Nobel-foredraget i Oslo rådhus.

Menneskerettigheter

Andras legger ned stein over ObamaDe forente nasjoners (FN) generalforsamling vedtok 10. desember 1948 Verdenserklæringen om Menneskerettighetene. Den første setningen i denne erklæringen sier at menneskeverd og like rettigheter for alle mennesker er grunnlaget for frihet, rettferdighet og fred i verden. Det viktigste mål i verden er tale- og trosfrihet og frihet fra frykt og nød.

Menneskerettighetene ble innført av FN like etter at andre verdenskrig var slutt. Menneskehetens samvittighet var da rystet etter to verdenskriger og alvorlige overgrep mot menneskegrupper. Dannelsen av FN i 1945 og arbeidet med de universelle menneskerettighetene var viktig for fremme vennskaplige og fredelige forhold og gjensidig respekt.

”Alle mennesker er født frie og med samme menneskeverd og menneskerettigheter” heter det i menneskerettighets-erklæringens første artikkel. I artikkel to utdypes det frihet og rettigheter gjelder uavhengig av rase, kjønn, språk, religion, politisk oppfatning eller nasjonal og sosial opprinnelse.

Obama på TV på fredhuset- Det er fint å se at ungdom i Risør støtter så helhjertet opp om dette arrangementet. Menneskerettigheter er det bærende element på Aktive Fredsreisers skoleturer. Innfrielse av menneskerettigheter er en forutsetning for å skape en mer fredelig og rettferdig verden, sier Helga Arntzen i Aktive Fredsreiser.

 

Aktive Fredsreiser

Aktive Fredsreiser baserer sin ideologi på FNs verdenserklæring om menneskerettigheter, og vi forholder oss til FNs tusenårsmål 2000 - 2015 i vårt engasjement.

Vi har valgt et menneskerettighetsperspektiv for våre turer. Dette har mange årsaker, blant annet at menneskerettighetene ble til på bakgrunn av hendelsene under andre verdenskrig. Menneskerettighetene er derfor et godt pedagogisk redskap for å få elevene som er på tur med oss til å reflektere over hendelser i dag, i lys av historien.

Om oss
Sitemap

Personvern

Personvern og cookies.
Les om våre retningslinjer for cookies

Kontakt

Telefon:
(+47) 3715 3900 / 952 38 199

Epost:
kontor@aktive-fredsreiser.no

Postadresse:
Postboks 19 N- 4951 Risør

Besøks adresse:
Fredshuset, Kranveien 4B, 4950 Risør Norge
Foretaksnummer: 984 660 030
1998 -2023 © AKTIVE FREDSREISER - TRAVEL FOR PEACE