Aktive Fredsreiser markerte Holocaustdagen

I november 2005 bestemte FNs generalforsamling at 27. januar, som er dagen for frigivelsen av fangene i Auschwitz i 1945, skal markere en årlig internasjonal minnedag for ofrene for holocaust. FNs medlemsland ble oppfordret til å jobbe aktivt ovenfor skolene med det formålet at noe liknende ikke skal kunne skje igjen.

Formidling om Holocaust og andre verdenskrig er viktige grunnelementer i arbeidet til Aktive Fredsreiser. Begrepet Holocaust brukes oftest til å beskrive folkemordet på de europeiske jødene, men brukes i stadig økende grad som en fellesbetegnelse for massedrapene på de som ble drept på basis av arvelighetskriterier som jøde, sigøynere, funksjonshemmede og seksuelle minoriteter i Europa og Nord-Afrika i tidsrommet 1939 – 1945. 

Besøk fra Kongo

Et annet viktig element ved Aktive Fredsreisers arbeid er viljen til å bruke historiske hendelser til å si noe om verden i dag. Dette førte til at Aktive Fredsreiser ikke utelukkende ønsket å fokusere på hendelsene under den andre verdenskrig, men også inviterte Baguma Buranga og Christian Slaaen til Risør for å sette dagen i et samtidsperspektiv.

Baguma Buranga kom til Norge fra Kongo som treåring og har vokst opp på Eidsvoll. I dag jobber han ved Barne- og Ungdomsrådet i Oslo. Christian Slaaen var delaktig i dokumentaren om Janvier Nzigo som er flyktning fra Kongo, og viser filmen som ble filmet i Kongo sist sommer.  

Markering i Fredsparken, kino og foredrag

Dagen ble startet med markering i Fredsparken. Hit kom ordfører Knut Henning Thygesen med appell og dikt ble fremført av elever fra både Risør og Sunde ungdomsskole. Deretter gikk alle elevene i fakkeltog til Risør Kino hvor Aktive Fredsreiser stod for visningen av filmen ”Ukjent skjebne”.

Dette er en sterk fortelling om en gutt på 14 år som erfarer grusomhetene i konsentrasjonsleirene. Det kan virke som at historien virkelig traff elevene på samme alder, for de var helt stille gjennom hele filmen som varte i halvannen time.

Deretter fikk elevene på Risør Ungdomskole besøk av Baguma Buranga som fortalte om konflikten i sitt hjemland. Det er langt fra noen enkel krig å forstå, men ved hjelp av en ”flip-over” tegnet og fortalte Baguma om naturressursene i Kongo og hvordan de fører til en evig kamp om naturressursene.    

Kveldsarrangementet i Fredshuset

Holocaust 2009
Bilde: Christoffer Slaaen og Baguma Buranga

Det ble invitert til temakveld om Kongo på Fredshuset. Igjen skisserte og fortalte Baguma Buranga om konflikten i sitt hjemland og om hvordan det er økonomiske interesser og en evig kamp om naturressursene som gir næring til konflikten.

Kongo er verdens rikeste land på mineraler. Mineralreservene i Kongo er anslått til å være verdt like mye som bruttonasjonalproduktet i EU og USA til sammen. Ifølge Baguma finnes 80 % av verdens Koltan i Kongo, og dette er et mineral som er helt nødvendig i produksjonen av alt fra mobiltelefoner til datamaskiner og dataspill. Tilhørerne fikk med dette mye ny kunnskap om en komplisert konflikt.

Etter en kort pause med vafler og kaffe viste Christoffer dokumentaren ”Tilbake til Uvira” som ble filmet i Kongo sommeren 2008.

Aktive Fredsreiser

Aktive Fredsreiser baserer sin ideologi på FNs verdenserklæring om menneskerettigheter, og vi forholder oss til FNs tusenårsmål 2000 - 2015 i vårt engasjement.

Vi har valgt et menneskerettighetsperspektiv for våre turer. Dette har mange årsaker, blant annet at menneskerettighetene ble til på bakgrunn av hendelsene under andre verdenskrig. Menneskerettighetene er derfor et godt pedagogisk redskap for å få elevene som er på tur med oss til å reflektere over hendelser i dag, i lys av historien.

Om oss
Sitemap

Personvern

Personvern og cookies.
Les om våre retningslinjer for cookies

Kontakt

Telefon:
(+47) 3715 3900 / 952 38 199

Epost:
kontor@aktive-fredsreiser.no

Postadresse:
Postboks 19 N- 4951 Risør

Besøks adresse:
Fredshuset, Kranveien 4B, 4950 Risør Norge
Foretaksnummer: 984 660 030
1998 -2024 © AKTIVE FREDSREISER - TRAVEL FOR PEACE