Reiseledere skoleres i Berlin

Aktive Fredsreiser setter seg høye mål, et av dem er å bli best på Berlin! Dette målet var bakgrunnen når Aktive Fredsreiser inviterte alle sine reiseledere til å delta på en tur til Berlin før høstens høysesong og hele 36 reiseledere takket ja til tilbudet.

ReiseledersamingTradisjonen tro foregikk reisen med båt og buss. Reiseledere fra hele landet møttes på fergekaien i Hirtshals og der startet bussturen mot Berlin. Timene på veien ble brukt til å gi informasjon og var en god anledning for nye og gamle reiseledere til å bli kjent og til å utveksle erfaringer.

Erfaringsutveksling

Berliner DomenBerlin er en mangfoldig by som bærer mye av Europas historie i seg. Det kreves mye kunnskap og erfaring for å kunne formidle ”alt” om Berlin og mange nye reiseledere føler seg skremt ved tanken på å guide elever gjennom denne store byen. Derfor ble reiselederne raskt oppfordret til å opprette par bestående av en nykommer og en mer erfaren reiseleder. Målet var å oppnå størst mulig grad av erfaringsutveksling mellom deltakerne. 

Nye og gamle historier

Et hovedelement ved denne reiseledersamlingen var derfor utflukter i Berlin. Aktive Fredsreisers buss tok deltakerne med på en utvidet guiderunde, hvor de fleste reiselederne, uavhengig av erfaring, fikk oppleve nye severdigheter og høre nye historier. Bussen stoppet blant annet ved ruinene av Hitlers bunker, i nærheten av Holocaust monumentet. Det ble tid til å vandre gjennom det svært innholdsrike museet The Story of Berlin. Deltakerne fikk en guidet tur i en av Berlins atombombekjellere og lediggang for å gjøre seg bedre kjent på Alexanderplatz for å nevne noe.

Faglige samlinger

Fagling samlingÅ gjøre seg kjent i Berlin og få en mulighet til å orientere seg i denne byen på egenhånd, ble det lagt opp til faglige samlinger på Hotel Kolumbus. Noen temaer som ble diskutert er temaer som er gjengangere på Aktive Fredsreisers reiseledersamlinger, andre temaer gjaldt spesielt for høstens turer. Blant annet blir 20 års jubileet for Berlinmurens fall markert og Aktive Fredsreiser ønsker at det skal være økt fokus på den kalde krigen og Berlinmuren generelt i bussen denne høsten. Aktive Fredsreiser oppfordrer også skolene til å fokusere spesielt på den kalde krigen før de legger ut på tur i høst.

Svineinfluensa

Et annet viktig emne som ble gått grundig igjennom er en av høstens hovedutfordringer, nemlig svineinfluensaen. Reiselederne må opptre ekstra varsomt og være forberedt på ulike situasjoner som kan oppstå i forhold til utbrudd på tur. Aktive Fredsreiser mener nå at reiselederne er godt orientert etter den gjennomgangen rundt emnet i Berlin.

Inspirasjon og motivasjon

Bli kjent og presentasjonReiseledersamlingen i Berlin var også ment som en inspirasjon og en motivasjon for å få Aktive Fredsreisers reiseledere mer interessert i Berlin. En økt interesse fører til at reiselederne på egen hånd søker til bøker om Berlin og kanskje også velger det som et privat reisemål. Tilbakemeldingene som har kommet på reiseledersamlingen i Berlin så langt, tyder på at denne interessen er tent.
Aktive Fredsreiser takker alle reiselederne sine for en flott tur!

Aktive Fredsreiser

Aktive Fredsreiser baserer sin ideologi på FNs verdenserklæring om menneskerettigheter, og vi forholder oss til FNs tusenårsmål 2000 - 2015 i vårt engasjement.

Vi har valgt et menneskerettighetsperspektiv for våre turer. Dette har mange årsaker, blant annet at menneskerettighetene ble til på bakgrunn av hendelsene under andre verdenskrig. Menneskerettighetene er derfor et godt pedagogisk redskap for å få elevene som er på tur med oss til å reflektere over hendelser i dag, i lys av historien.

Om oss
Sitemap

Personvern

Personvern og cookies.
Les om våre retningslinjer for cookies

Kontakt

Telefon:
(+47) 3715 3900 / 952 38 199

Epost:
kontor@aktive-fredsreiser.no

Postadresse:
Postboks 19 N- 4951 Risør

Besøks adresse:
Fredshuset, Kranveien 4B, 4950 Risør Norge
Foretaksnummer: 984 660 030
1998 -2023 © AKTIVE FREDSREISER - TRAVEL FOR PEACE