Aktive Fredsreiser og svineinfluensa

Mange av våre kunder ringer til oss i disse dager og utrykker bekymring i forhold til våre reiser i henhold til spredning av svineinfluensa. Aktive Fredsreiser følger utviklingen nøye og er oppdatert på situasjonen her hjemme og i våre destinasjonsland.

Plakat - vaner ved influensaAktive Fredsreiser har flere ganger vært i kontakt med Folkehelseinstituttet og pr. dags dato fraråder de ikke reiser til utlandet på generelt grunnlag:
Selv om det nå rapporteres økende antall personer som er smittet av ny influensa A H1N1 i forbindelse med reiser i utlandet er situasjonen fortsatt slik at det de fleste steder er begrenset risiko for smitte. Det er derfor ikke grunnlag for å fraråde reiser til utlandet på et generelt grunnlag. Dette gjelder også reiser med barn. Reisende oppfordres til å holde seg orientert om situasjonen, og å følge råd fra lokale helsemyndigheter. Personer med økt risiko for alvorlig sykdom eller komplikasjoner etter influensasykdom (inkludert gravide) bør nøye vurdere behovet for å reise til områder med høy influensaaktivitet.

Risikogrupper

På oppfordring fra Folkehelseinstituttet ber Aktive Fredsreiser de som befinner seg i risikogruppene om å ta kontakt med sin fastlege i forkant av reisen, slik at denne kan vurdere om personen bør reise eller ikke.

Per 20. juli 2009 regnes følgende som risikogrupper:

 • Personer som er 65 år eller eldre 
 • Voksne og barn med alvorlige luftveissykdommer, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet 
 • Voksne og barn med kroniske hjerte/karsykdommer, spesielt personer med alvorlig hjertesvikt, lavt minuttvolum eller pulmonal hypertensjon 
 • Voksne og barn med nedsatt infeksjonsresistens 
 • Voksne og barn med diabetes mellitus (både type 1 og type 2) 
 • Voksne og barn med kronisk nyresvikt 
 • Beboere på alders- og sykehjem 
 • Gravide 
 • Personer med nedsatt mekanisk ventilasjonskapsitet pga ekstrem overvekt eller kronisk, alvorlig nevrologisk sykdom

Reiseforsikring

I forhold til Aktive Fredsreisers bussturer er det altså ingen råd om å innstille turene, men blir det avdekket noen med influensa symptomer underveis, så lyder rådet fra Folkehelseinstituttet at vi skal ta symptomer på alvor og ringe personens reiseforsikring. Her vil vi få råd om hvor vi skal dra og hvordan vi skal forholde oss videre. Det er derfor ekstra viktig at de som reiser med oss har reiseforsikring.

Skulle det bryte ut svineinfluensa før avreise må hver og en ha legeerklæring for å få penger igjen på avbestillingsforsikringen.

Det viktigste er allikevel å opplyse alle om viktige forhåndsregler for å unngå smitte.

 Slik beskytter du deg mot influensasmitte

 • Vask deg grundig og ofte med såpe og vann, spesielt når du har vært ute blant folk.
 • Hånddesinfeksjon med alkoholholdige midler er et godt alternativ når håndvask ikke er mulig, for eksempel på reise.
 • Unngå å ta deg til munnen, nesen og øynene med uvaskede hender når du er ute blant folk.

Munnbind

Det er usikkert om munnbind brukt av friske mennesker i vanlig sosial omgang kan bidra til å redusere smittespredningen. Det har vært spekulert på om det faktisk forverrer risikoen fordi brukerne har en tendens til å ta seg mer i ansiktet med hendene for å rette på munnbindet. Vi anbefaler derfor ikke bruk av munnbind for friske mennesker i vanlig sosial omgang. Dersom du likevel velger å bruke munnbind, må det brukes korrekt.

 

 

Aktive Fredsreiser

Aktive Fredsreiser baserer sin ideologi på FNs verdenserklæring om menneskerettigheter, og vi forholder oss til FNs tusenårsmål 2000 - 2015 i vårt engasjement.

Vi har valgt et menneskerettighetsperspektiv for våre turer. Dette har mange årsaker, blant annet at menneskerettighetene ble til på bakgrunn av hendelsene under andre verdenskrig. Menneskerettighetene er derfor et godt pedagogisk redskap for å få elevene som er på tur med oss til å reflektere over hendelser i dag, i lys av historien.

Om oss
Sitemap

Personvern

Personvern og cookies.
Les om våre retningslinjer for cookies

Kontakt

Telefon:
(+47) 3715 3900 / 952 38 199

Epost:
kontor@aktive-fredsreiser.no

Postadresse:
Postboks 19 N- 4951 Risør

Besøks adresse:
Fredshuset, Kranveien 4B, 4950 Risør Norge
Foretaksnummer: 984 660 030
1998 -2023 © AKTIVE FREDSREISER - TRAVEL FOR PEACE