FN 2010 Kulturer, ungdom og naturmangfold

I år fokuserer FN på hele tre tema: Det internasjonale naturmangfoldåret, Det internasjonale ungdomsåret og Det internasjonale året for tilnærming mellom kulturer. Ved å fremheve disse ønsker FN at temaene vil få økt oppmerksomhet gjennom aktiviteter og tiltak over hele verden.

FN naturmangfoldMålet med Det internasjonale naturmangfoldåret er å forhindre at naturmangfoldet blir ytterligere svekket. Det internasjonale ungdomsåret starter 12. august. Tanken bak er at ungdommens energi, fantasi og initiativ kan vær med å bidra til å takle de utfordringene vi står overfor i verden. Innenfor FN systemet er det UNESCO som har hovedansvaret for å markere Det internasjonale året for tilnærming mellom kulturer. FN ønsker at denne markeringen skal prege politikken på alle nivåer, fra lokalt til internasjonalt.

Aktive Fredsreiser

Aktive Fredsreiser baserer sin ideologi på FNs verdenserklæring om menneskerettigheter, og vi forholder oss til FNs tusenårsmål 2000 - 2015 i vårt engasjement.

Vi har valgt et menneskerettighetsperspektiv for våre turer. Dette har mange årsaker, blant annet at menneskerettighetene ble til på bakgrunn av hendelsene under andre verdenskrig. Menneskerettighetene er derfor et godt pedagogisk redskap for å få elevene som er på tur med oss til å reflektere over hendelser i dag, i lys av historien.

Om oss
Sitemap

Personvern

Personvern og cookies.
Les om våre retningslinjer for cookies

Kontakt

Telefon:
(+47) 3715 3900 / 952 38 199

Epost:
kontor@aktive-fredsreiser.no

Postadresse:
Postboks 19 N- 4951 Risør

Besøks adresse:
Fredshuset, Kranveien 4B, 4950 Risør Norge
Foretaksnummer: 984 660 030
1998 -2023 © AKTIVE FREDSREISER - TRAVEL FOR PEACE