Engasjerte ungdommer på kurs

Norsk ungdom og flyktningungdom fra Risør og Gjerstad fikk mellom 17. til 21. juni mulighet til å lære om menneskerettigheter og flerkulturell forståelse på Fredshuset.

Lillian Hjort- Der ungdom møtes skapes ny kultur, sa kursleder Lillian Hjort til de unge kursdeltakerne.  Til sammen 22 ungdommer fra Afghanistan, Irak, Burma, Eritrea, Libanon, Tsjetsjenia og Norge deltok. Det var en sammensveiset gjeng som mandag fikk utdelt diplom. Stiftelsen Menneskerettighetsakademiet var faglig ansvarlig for kurset som var et samarbeid mellom Aktive Fredsreiser, NAV Risør, Voksenopplæringen i Risør og Egdehall mottak i Gjerstad.

Ny kunnskap

Halvparten av deltakerne hadde ikke hørt om verdenserklæringen om menneskerettigheter på forhånd. Gjennom ulike øvelser, diskusjoner, foredrag og gruppearbeid fikk ungdommene grundig innsikt i de ulike artiklene i erklæringen.

Marie og DaudUngdommene var ikke i tvil om at dagene på kurs hadde gjort inntrykk. Blant dem var Marie Nilsen (15) fra Risør og Daud Aliev (20) fra Tsjetsjenia

- Jeg ønsker å gjøre noe med det jeg har lært, sa Daud som mener at økt kunnskap om menneskerettighetene er konfliktforebyggende. Han vektlegger gjensidig respekt som viktig utgangspunkt for et fredelig samfunn.

- Det jeg kommer til å huske aller best er alle de hyggelige menneskene jeg møtte, sa Marie etter kurset var ferdig. Hun syntes også det var interessant å få informasjon om andre land som hun ikke visste fra før. Under kurset presenterte hver deltaker sitt eget land, og dette ble brukt som utgangspunkt for å snakke om menneskerettighetene og flerkulturell forståelse.

- Dette er kunnskap jeg også kan bruke på skolen, sa Marie 

Aktive dager

Kurset inneholdt diverse aktiviteter, blant annet deltagelse på prisutdelingen av Fangenes Testamente på lørdagen. Kursdeltakerne fremførte et tablå som viste noe av det de hadde lært. De avsluttet med å si ordene fred og menneskerettigheter på flere ulike språk for å vise de ulike nasjonalitetene i gruppen. Søndag hadde ungdommene en sosial samling der de hadde med seg tradisjonelle matretter fra de ulike landene.
Et av temaene på kurset var den viktige ytringsfriheten. Gjennom et besøk fra redaktøren i Aust Agder Blad fikk ungdommene innsikt i hvordan avisen lokalt forsøker å sette fokus på problemer og debatter som oppstår.

Viktig tiltak!

Aktive Fredsreiser var initiativtaker til kurset og bidro med betydelig finansiering og tilrettelegging. Vi mener slike kurs bør få økt støtte til å gjennomføres også andre steder i landet.

Omtrent halvparten av dem som søker om asyl får avslag. Aktive Fredsreiser ønsker at alle flyktningmottak skal få mulighet til å gi sine brukere et menneskerettighetskurs. Vi mener at kunnskap om menneskerettigheter vil føre til økt samfunnsengasjement hos dem som blir sendt tilbake til landet sitt

I tillegg er slike kurs viktige sosiale møteplasser for norsk ungdom og flyktningungdom.

Ungdommer
Ulike oppgaver

Ungdommer og gruppearbeid
Gruppeparbeid

Aktive Fredsreiser

Aktive Fredsreiser baserer sin ideologi på FNs verdenserklæring om menneskerettigheter, og vi forholder oss til FNs tusenårsmål 2000 - 2015 i vårt engasjement.

Vi har valgt et menneskerettighetsperspektiv for våre turer. Dette har mange årsaker, blant annet at menneskerettighetene ble til på bakgrunn av hendelsene under andre verdenskrig. Menneskerettighetene er derfor et godt pedagogisk redskap for å få elevene som er på tur med oss til å reflektere over hendelser i dag, i lys av historien.

Om oss
Sitemap

Personvern

Personvern og cookies.
Les om våre retningslinjer for cookies

Kontakt

Telefon:
(+47) 3715 3900 / 952 38 199

Epost:
kontor@aktive-fredsreiser.no

Postadresse:
Postboks 19 N- 4951 Risør

Besøks adresse:
Fredshuset, Kranveien 4B, 4950 Risør Norge
Foretaksnummer: 984 660 030
1998 -2023 © AKTIVE FREDSREISER - TRAVEL FOR PEACE