Holocaustdagen 27. januar 2010

27. januar er det 65 år siden fangene i konsentrasjonsleiren Auschwitz ble frigjort. Samme dato markerer vi Den Internasjonale minnedagen for ofrene for Holocaust. Ordet Holocaust betyr brennoffer og er betegnelsen på det statsledede folkemordet på jøder og andre etniske, religiøse, politiske og seksuelle minoritetsgrupper i Europa og Nord-Afrika som det nazistiske Tyskland gjennomførte fra 1938 til 1945. 

Markering i Fredsparken
Bilde er fra fakkeltoget på Holocaustdagen 27. januar 2009. Arrangementet i Fredsparken

Markeringen på Fredshuset

Aktive Fredsreiser markerer dagen på Fredshuset i Risør fra klokken 12 til ca 13.30. Stortingsrepresentant Kjell Ingolf Ropstad skal ha en appell og Fylkesmann Øystein Djupedal holder tale.

FNs medlemsland ble i 2005 oppfordret til å arbeide aktivt overfor skolene. Aktive Fredsreiser har invitert niende klasse fra Risør Ungdomsskole til å ha et innlegg under markeringen. Disse elevene skal også delta på skoletur til Polen og Tyskland til høsten.

Et annet viktig element ved Aktive Fredsreisers arbeid er bruk av historiske hendelser til å si noe om verden i dag. På Holocaustdagen vil det bli vist et klipp fra en tv-dokumentar som underbygger dette. 

Aktive Fredsforlag gir ut boken ”Jeg overlevde Auschwitz” av Oddvar Schjølberg. Blanche Major har med egne øyne sett grusomhetene som utspant seg i leirene. I boken forteller hun om hvordan det var å miste 33 av sine familiemedlemmer. Under markeringen vil det bli en presentasjon av boken.

Aktive Fredsreiser

Aktive Fredsreiser baserer sin ideologi på FNs verdenserklæring om menneskerettigheter, og vi forholder oss til FNs tusenårsmål 2000 - 2015 i vårt engasjement.

Vi har valgt et menneskerettighetsperspektiv for våre turer. Dette har mange årsaker, blant annet at menneskerettighetene ble til på bakgrunn av hendelsene under andre verdenskrig. Menneskerettighetene er derfor et godt pedagogisk redskap for å få elevene som er på tur med oss til å reflektere over hendelser i dag, i lys av historien.

Om oss
Sitemap

Personvern

Personvern og cookies.
Les om våre retningslinjer for cookies

Kontakt

Telefon:
(+47) 3715 3900 / 952 38 199

Epost:
kontor@aktive-fredsreiser.no

Postadresse:
Postboks 19 N- 4951 Risør

Besøks adresse:
Fredshuset, Kranveien 4B, 4950 Risør Norge
Foretaksnummer: 984 660 030
1998 -2023 © AKTIVE FREDSREISER - TRAVEL FOR PEACE