Kulturnatt på Fredshuset

30. april ble det arrangert kulturnatt i Risør. Kunst, teater, musikk, ulike foredrag og debatter preget bybildet. På Fredshuset kunne man blant høre en presentasjon om Active for Peace – fredsklubben til Aktive Fredsreiser.

KulturnattTemaet for arrangementet var lokalt og globalt engasjement. Tanken bak temaet er å inspirere enkeltmennesker til handling gjennom å formidle kunnskap om hva man kan gjøre – både i lokalsamfunnet, men også når det gjelder problemstillinger globalt. Foredraget om fredsklubben ble avsluttet med et sitat fra fredsprisvinner Aung San Suu Kyi.

- Bruk din frihet til å kjempe for vår!

Denne oppfordringen var en passende innledning til Shala Hirsai`s foredrag om hennes engasjement for menneskerettigheter i Iran. Hun har vært fengslet og torturert for sin aktive deltagelse i demonstrasjoner i hjemlandet.

Shala var også opptatt av å informere om kampanjen ”En million underskrifter”. En av de mest framtredende skikkelsene i denne kampanjen er Shirin Ebadi, juristen og menneskerettsaktivisten som ble tildelt Nobels fredspris for 2003. Sammen med en gruppe menneskerettighets- forsvarere, startet hun i august 2006 en underskriftskampanje med sikte på å samle en million underskrifter for å endre kvinnediskriminerende lovgivning. Bakgrunnen for denne kampanjen er at en kvinnes vitneutsagn teller bare halvparten av det av en manns. Det fører blant annet til at kvinner svært sjeldent får foreldreretten til barna etter en skilsmisse. Foreldreretten går automatisk til faren for guttebarn over to år og jentebarn over sju år.

En rekke av kampanjens medlemmer og andre kvinneaktivister har blitt arrestert og idømt fengselsstraffer siden den gang.

De fremmøtte på Fredshuset fikk mulighet til å skrive under på denne kampanjen.

Etter foredraget var det minikonsert i bakgården med et lokalt ungdomsband.

Aktive Fredsreiser

Aktive Fredsreiser baserer sin ideologi på FNs verdenserklæring om menneskerettigheter, og vi forholder oss til FNs tusenårsmål 2000 - 2015 i vårt engasjement.

Vi har valgt et menneskerettighetsperspektiv for våre turer. Dette har mange årsaker, blant annet at menneskerettighetene ble til på bakgrunn av hendelsene under andre verdenskrig. Menneskerettighetene er derfor et godt pedagogisk redskap for å få elevene som er på tur med oss til å reflektere over hendelser i dag, i lys av historien.

Om oss
Sitemap

Personvern

Personvern og cookies.
Les om våre retningslinjer for cookies

Kontakt

Telefon:
(+47) 3715 3900 / 952 38 199

Epost:
kontor@aktive-fredsreiser.no

Postadresse:
Postboks 19 N- 4951 Risør

Besøks adresse:
Fredshuset, Kranveien 4B, 4950 Risør Norge
Foretaksnummer: 984 660 030
1998 -2023 © AKTIVE FREDSREISER - TRAVEL FOR PEACE