Kampdag på Fredshuset

8. mars markeres den internasjonale kvinnedagen over hele landet. Røde Kors` internasjonale kvinnekafè inviterer til åpent arrangement på Fredshuset i Risør klokken 19.00. Temaet for kvelden er "Solidaritet mellom kvinner i alle land".

Den internasjonale kvinnedagenSolidaritet må bygges med kvinner som enda har en lang vei å gå før de kan sies å ha samme muligheter og rettigheter som menn. Vi ønsker derfor at denne dagen skal være en mulighet for å samles, bygge nettverk og mobilisere for en positiv utvikling.

Temaet internasjonal solidaritet mellom kvinner belyses gjennom flere ulike innslag, blant annet fra Somalia og Burma. I løpet av kvelden vil de fremmøte også bli introdusert for afrikanske rytmer og mat fra Gambia.

På markeringen på Fredshuset er det flere kvinner som skal snakke om ulike tema i kvinnekampen, men den mannlige andelen av Risørs befolkning er også representert. Risørs ordfører Knut Henning Thygesen innleder samlingen med en tale.

 I Norge er vi kommet langt når det gjelder likestilling Har da kvinnedagen mistet sin funksjon som forkjemper for kvinners rettigheter? Dette spørsmålet tar Elsa Lill Karlsen opp i sitt foredrag ”Hvorfor stå på barrikadene”

 Helga Arntzen har brukt store deler av sitt liv til å kjempe for rettigheter. Hun skal snakke om undertrykkelse.

Søs Nysted, enhetsleder i barnehage og ungdomstjenesten i Risør stiller spørsmålet ”finnes det likestilte og kompetente barnet?” i sitt innlegg. Vårt syn på barnet preger de unges holdninger senere i livet.

 Kvelden avsluttes med en appell der likestilling blir belyst fra en ung kvinnes ståsted.

Elisabeth Christiansen vil underholde med musikkinnslag og Inger Johanne Foyn leder allsangen.

Kafeen er åpen fra klokken 18.00.

Velkommen!

Aktive Fredsreiser

Aktive Fredsreiser baserer sin ideologi på FNs verdenserklæring om menneskerettigheter, og vi forholder oss til FNs tusenårsmål 2000 - 2015 i vårt engasjement.

Vi har valgt et menneskerettighetsperspektiv for våre turer. Dette har mange årsaker, blant annet at menneskerettighetene ble til på bakgrunn av hendelsene under andre verdenskrig. Menneskerettighetene er derfor et godt pedagogisk redskap for å få elevene som er på tur med oss til å reflektere over hendelser i dag, i lys av historien.

Om oss
Sitemap

Personvern

Personvern og cookies.
Les om våre retningslinjer for cookies

Kontakt

Telefon:
(+47) 3715 3900 / 952 38 199

Epost:
kontor@aktive-fredsreiser.no

Postadresse:
Postboks 19 N- 4951 Risør

Besøks adresse:
Fredshuset, Kranveien 4B, 4950 Risør Norge
Foretaksnummer: 984 660 030
1998 -2023 © AKTIVE FREDSREISER - TRAVEL FOR PEACE