Håndballjenter solgte murstein til inntekt for Fredshus i Gambia

Av Marit Langmyr
Foto: Gro Flomark Søhus

J12 og J13 fra Risør Håndballklubb samlet inn hele 15.290 gjennom å selge gavekort på ”murstein”. Inntekten fra salget går til byggingen av et nytt IT-bygg/Fredshus i tilknytning til universitet i Gambia.

Håndballspillere samler inn penger til Fredshus i GambiaAktive Fredsreiser sponser klubben, og håndballjentene ønsket å gi noe tilbake. Håndballklubben har bidratt gjennom å selge såkalte ”mursteins-gavekort” til enkeltpersoner, foreninger og næringsliv i Risør.
- Vi vil spesielt nevne foreningen ”Foto for Afrika” som gav oss en god start ved å kjøpe 48 murstein, noe som tilsvarer 2400 kroner. Grimsland Montasje bidro også sterkt, sier Gro Flomark Søhus, som er leder i Risør Håndballklubb.

Viktig innsats

Helga Arntzen er imponert over innsatsen til håndballjentene.
- Jeg synes det er helt fantastisk at håndballspillerne og klubben vil hjelpe til i dette arbeidet. Bygget vi er i ferd med å sette opp vil inneholde to datarom, fire små klasserom, et rom for en fredsutstilling, to kontorer og seks toaletter, forteller Arntzen.
18. november dro en gruppe med nesten 20 personer på tur med Aktive Fredsreiser til Gambia. Der skal de blant annet besøke Universitetet og Fredshuset som snart står ferdig.

Aktive Fredsreiser

Aktive Fredsreiser baserer sin ideologi på FNs verdenserklæring om menneskerettigheter, og vi forholder oss til FNs tusenårsmål 2000 - 2015 i vårt engasjement.

Vi har valgt et menneskerettighetsperspektiv for våre turer. Dette har mange årsaker, blant annet at menneskerettighetene ble til på bakgrunn av hendelsene under andre verdenskrig. Menneskerettighetene er derfor et godt pedagogisk redskap for å få elevene som er på tur med oss til å reflektere over hendelser i dag, i lys av historien.

Om oss
Sitemap

Personvern

Personvern og cookies.
Les om våre retningslinjer for cookies

Kontakt

Telefon:
(+47) 3715 3900 / 952 38 199

Epost:
kontor@aktive-fredsreiser.no

Postadresse:
Postboks 19 N- 4951 Risør

Besøks adresse:
Fredshuset, Kranveien 4B, 4950 Risør Norge
Foretaksnummer: 984 660 030
1998 -2023 © AKTIVE FREDSREISER - TRAVEL FOR PEACE